fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Přerozdělovači se spojili

0

Socialisté všech vládních stran se spojili při snaze namluvit lidem, že uskutečňují reformu veřejných financí. To, co pro nás občany připravili by se dalo spíš nazvat politikou OBS (ober bližního svého). Reformou bývá označována úprava, změna, přeměna stavu nebo řádu zvláště pak veřejného sektoru směřující k jeho zlepšení. To, co socialisté z ČSSD, US-DEU a KDU-ČSL předložili však nesměřuje k zlepšení situace v sektoru veřejných financí. Opatření z „dílny sociálních inženýrů“ vychází z nereálných předpokladů týkajících se základních makroekonomických ukazatelů (růst HDP, inflace, atd.). Socialistický soubor opatření směřuje pouze k „vytahování peněz“ z kapes daňových poplatníků, zvyšuje daňové zatížení občanů a ve svém důsledku tak bude podlamovat motivace k ekonomickému růstu. Chybí komplex provázaných systémových opatření, který by uvolnil motivační potenciál všech subjektů působících v ekonomice a vedl by k daleko rychlejšímu tempu růstu ekonomiky.
Chybí zásadní daňová reforma, zjednodušení daňových a účetních předpisů. To, co vláda připravila vůbec nereaguje na situaci v oblasti zdravotnictví (není příliš daleko od zhroucení), školství a dalších segmentech veřejného sektoru. Socialisté jakoby zapomněli, že do systému veřejných financí patří i penzijní systém.
Socialisté naprosto ignorují výsledky šetření NKÚ v oblasti hospodaření státních institucí. Až na výjimky byly u každé státní instituce zjištěny obrovské nedostatky, řádově miliardové, v jejich hospodaření. Nebyl proveden audit výdajů veřejných rozpočtů. Nepočítá se s dostatečným snížením pracovníků ve státní správě. Nedošlo k redukci počtu mnohdy nadbytečných a zbytečných státních institucí. Nebyly učiněny žádné systémové změny, které by bránily nárůstu živných podmínek pro vytváření korupčního prostředí. Nehledají se rezervy v souvislosti se státními zakázkami, které jsou mnohdy zadávány bez výběrového řízení.  To, co bývá nazýváno reformou veřejných financí, přinese problémy pouze sociálně slabším občanům, živnostníkům, drobným podnikatelům a zprostředkovaně všem občanům. Pozitivních změn v trendu vývoje veřejných financí se však nemůžeme za těchto okolností dočkat.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.