fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Příští měsíce v ekonomice

0

Je zřejmé, že to, co nám naslibovala socialistická vláda v oblasti zvýšení dynamiky růstu HDP, se nekoná a v příštím roce se ani konat nebude. V žádném případě to nebude Špidlou před volbami slibovaných 4 – 5 % ročního růstu HDP. V letošním roce se téměř s jistotou nepřehoupneme přes 3 %. V příštím roce se dá očekávat, že pod touto hranicí zůstaneme. Pokud bude pokračovat zpomalování růstu ekonomiky v zemích EU a zvláště v Německu, na které jsme bezprostředně navázáni svým exportem, může tento ukazatel klesnout mnohem hlouběji. Pokles tempa HDP stěží vyrovnají investice, které jsou spojeny s odstraňováním škod po povodních. Navíc nebudou mít vliv na růst životní úrovně obyvatelstva, protože budou pouze nahrazovat to, co jsme zde již měli a co bylo živelnou pohromou poničeno. Hrubý odhad růstu HDP pro příští rok činí 1,5 – 2,5 %. Téměř s jistotou se nenaplní vize vlády, která počítala při sestavování státního rozpočtu pro rok 2003 s tím, že HDP poroste o 3,3 %. S tím souvisí i další nepříjemnost pro vládu. S největší pravděpodobností nebudou naplněny daňové příjmy v počítané výši a tím pádem, pokud vláda nezačne spořit, vzroste plánovaný deficit ze 111 mld. Kč na úroveň 120 – 130 mld. Kč.

Při sestavování rozpočtu se berou v úvahu ještě některé další makroekonomické předpoklady. Např. vláda počítá s mírou nezaměstnanosti na úrovni 9,9 %. Už tento údaj není pro občany příliš radostný. Horší je, že s největší pravděpodobností se dá očekávat poprvé prolomení 10 % míry nezaměstnanosti a to možná už v prvním pololetí příštího roku.

Občany může částečně potěšit, že míra inflace nebude vysoká. Na začátku roku 2003 bude cenová hladina asi jen o 1 % vyšší než ve stejném období roku 2002. Ke konci příštího roku se dá očekávat částečné zrychlení růstu míry inflace, ale pokud nedojde k dramatickým změnám cen na světových trzích, mohla by se pohybovat někde kolem 2 – 3 %.

S tím ovšem souvisí další nepříjemná skutečnost pro občany, zvláště pro ty, kteří mají určité volné peněžní prostředky a mohou si dovolit spořit. Současné rekordně nízké úrokové sazby z vkladů se z největší pravděpodobností příliš zvyšovat nebudou. Zhodnocení vkladů (zvláště nízkých) v bankách po zaplacení daně z úroků a nákladů za vedení účtu se začíná blížit téměř nule. Jistou alternativou pro spoření se zdá být stavební spoření. Tady by si měli všichni pospíšit, protože se dá očekávat změna současných pravidel, protože státní příspěvek (cca 13 mld. Kč ročně) neúměrně zatěžuje státní rozpočet. Dají se očekávat úpravy v tom smyslu, že více podporováni budou ti, kteří ze stavebního spoření budou stavět než ti, kteří ho používají jako běžný způsob spoření.

V podnikové sféře bude docházet k zásadnějším problémům u exportérů. Řada podniků téměř vyčerpala rezervy k tomu, aby pokryla ztráty vzniklé razantním posílením kurzu koruny vůči dolaru a EURU z počátku tohoto roku. Začíná se to projevovat ve zvyšujícím se deficitu obchodní bilance a zároveň v odbytových potížích řady podniků. Menší firmy, které nebyly schopny nalézt nová odbytiště, mají existenční problémy končící přinejmenším propouštěním části zaměstnanců, případně zavíráním celých provozů a někdy celá situace končí konkurzem. Bohužel v příštích měsících se situace rapidně nezlepší, protože evropské země začínají mít dlouhodobější potíže, které vznikly neřešením problémů uvnitř EU.

Dobrou zprávou pro ty, kteří zneužívají sociální dávky je neschopnost socialistů, zvýšit adresnost sociálních dávek a zabránit jejich zneužívání. Horší zpráva je pro důchodce, kteří nemohou i v souvislosti s relativně nízkou inflací očekávat, že by jejich důchody rostly rychlejším tempem. Zase se o něco sníží relace důchodu k čisté i hrubé mzdě. Ti, kteří mají štěstí a jsou zaměstnaní mohou očekávat, že jejich reálné příjmy trochu porostou. Nebude to způsobeno tím, že by se jim razantně zvýšily platy, ale tím, že míra inflace bude na relativně nízké úrovni a tak i reálná mzda poroste. Plánovaný deficit státního rozpočtu v roce 2003 bude znamenat, že v přepočtu na každého občana (včetně kojenců) vzroste dluh z přibližně 40 tis. Kč na konci letošního roku na 52 tis. Kč na konci roku příštího.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.