fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Proč dělat zadarmo?

0

Žádný nápad státních byrokratů se neobejde bez donucování. Nejinaktomu je i v případě ukončení platnosti deseti a dvaceti haléřů. Podlevyhlášky České národní banky, vyměňují neplatné bankovky a mince banky,které provádějící pokladní operace, a to bezplatně, není-li stanovenojinak. Za hotovostní operace s mincemi si dnes peněžní ústavy účtujímanipulační poplatek v řádu desítek až sta korun. Po 1.11.2003, kdydesetihaléře a dvacetihaléře přestanou platit, však banky budou mítpovinnost celý rok provádět jejich výměnu zdarma. S jedinou podmínkou,že žadatel předloží mince roztříděné podle nominální hodnoty a balenépo 100 kusech do sáčků, resp. po 50 kusech do svitků (roliček).

Základní listina práv a svobod v článku 9, odst. 1, říká: „Nikdo nesmíbýt podroben nuceným pracím nebo službám“. Jak je vidět, neplatí to ažtak zcela a příště může demokratický parlament uložit povinnostpracovat pro centrální banku třeba obchodům s hračkami, pohřebnímústavům nebo všem blonďáků. Podle článku 11, odst. 4, Listiny jevyvlastnění možné pouze za náhradu. Takže, kolik hodlá centrální bankaplatit komerčním bankám za zabezpečení výměny drobných mincí? Pokudnic, je na místě ústavní stížnost. Nebo akcionáři rezignovali naochranu svých investic? Možná neslyšíme žádné protesty protožecentrální banka může jakýkoliv komerční ústav v rámci svýchpřenáramných pravomocí dle libosti zešikanovat a náklady na výměnudrobných se nerovnají případným nepříjemnostem za neuposlechnutírozkazu. Ať je to, jak je to, charitativní činnost bank ve prospěch ČNBby neměla být finančními úřady uznána jako náklad na udržení a dosaženípříjmu a je ji potřeba po zásluze potrestat zvýšením základu provyměření daně.

Centrální banka na výměně drobných neprodělá. K 30.6.2003 bylo v oběhu705 miliónů kusů desetihaléřů a 540 miliónů kusů dvacetihaléřů. Odhadnávratnosti je 20, resp. 25 procent. Z celé operace, nepočítáme-li scenou kovu, zůstane ČNB „za nehty“ 34 miliónů korun, protože právě tutočástku si po skončení výměny může natisknout či připsat pomocípočítačové klávesnice jako peněžní zásobu. Vzhledem k tomu, že v letech1993-2001 „vyrobila“ 140 miliard korun oběživa, se ale jedná opravdu odrobné.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.