fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Proč neužíváme lék na korupci?

0

Každoroční hodnotící zprávu Evropské unie lze vnímat dvěma různýmizpůsoby. Jako analýzu příprav Česka na vstup do evropského ráje, nebojako popis naší vlastní hlouposti, díky které se sami poškozujemeposilováním moci státu a opatření nutných i bez rad Bruselu. Vposledních měsících je ze všech stran skloňováno slovo korupce, EUzvedá varovně prst, a to aniž by se někdo zamýšlel nad podstatou tohotojevu.

Naše idealistické „já“ věří v etiku, morálku a tedy na postupnépolepšení politiků i úředníků. Očekáváme, že jednou budou svěřenou mocpoužívat pouze ke konání dobra a nikdy ji nezneužijí. Naproti tomuracionální část mysli nám říká, že je to nesmysl. Lidskou přirozenostíjsou hrabivost, panovačnost, pokrytectví, namyšlenost, snaha udržet siprivilegia. Kdo není pokrytec, nedokáže při pouhém pomyšlení na penízea prebendy spojené s možností rozhodovat o jiných, ručit ani sám zasebe, natož za jiné. Slovy klasika: „Moc korumpuje“. Proto řešeníproblému korupce nepřinesou žádné kampaně a moralistická kázání, aleodstranění živné půdy, z které vyrůstá. Znamenalo by to zbavit politikya úředníky možnosti rozhodovat v dnešním obludném rozsahu o penězích(tím i o udělování tržních privilegií, dotací, daňových úlev,sociálních dávek atd.), právech a majetku občanů.

Stranou pozornosti zůstává rent-seeking (vyhledávání renty), nebolidosahování zisku mimo tržní soutěž. Děje se tak prostřednictvímpolitické korupce ovlivňující legislativu, kdy lobbysté „platí“politikům (penězi, zahraničními cestami, bankety, až po mediálnípodporu nebo prostou pasivitu v jejich volební kampani) za „správný“obsah zákonů. A zpětně, některé regulace (dovozní, vývozní licence apodpory, mléčné i cukerní kvóty, atd.) přímo vytváří prostor proadministrativní, „malou“ korupci. V tomto systému ztrácí hlavně mlčící,manipulovaná většina občanů-spotřebitelů. Výsostným úkolem skutečnéhopolitika je ale obracet ničivou energii zájmových skupin proti sobě(spotřebitele proti zemědělcům, železničářům atd.), tak aby se účinkynavzájem vyrušily. Působení na stát, i když se zdá být přímo součástídemokracie, snižuje hospodářský růst, a to daleko více než korupcejednotlivců.

Snaha o vstup Česka do Evropské unie a s tím spojené posilovánípravomocí státu a dalších institucí jako jsou zaměstnanecké svazy,odbory, přímo vytváří semeniště pro administrativní i politickoukorupci. Je směšné poslouchat apely EU, ať něco děláme s korupcí, kdyžnás svými „dobrými“ radami nutí dělat úplný opak.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.