Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Busta (3D tisk) Ludwig von Mises

490,00 

This field can't be Empty

Product Description

Dovolujeme si Vám nabídnout bustu slavného rakouského ekonoma Ludwiga von Misese zhotovenou metodou 3D tisku. Busta má rozměry 8 x 8 x 6 cm. Při jejím zakoupení máte zároveň možnost získat zdarma datové soubory (formáty stl, obj) z nichž si můžete tuto bustu sami na 3D tiskárně zhotovit. Ohledně těchto souborů kontaktujte krupav@seznam.cz

(Pokud máte zájem o tyto soubory samostatně bez zakoupení busty, rovněž kontaktujte výše uvedenou adresu.)