fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Regulace nájemného – příběh nekončí

0

Ústavní soud (ÚS) dnes odmítl zrušit část občanského zákoníku, kterou se řídí vztahy mezi pronajímatelem a nájemníkem bytu. Majitelé domů si tak po řadě úspěchů svých kauz u Ústavního soudu připsali na účet i jeden neúspěch. Neúspěch pro ně o to horší, že na začátku února neprošel Senátem ani polovičatý návrh zákona, jenž měl vést k postupné deregulaci nájemného. Návrh zřejmě potopilo vystoupení senátorky Jitky Seitlové (Nezávislí) a Sdružení majitelů domů a bytů to přivítalo jásáním. Deregulace ovšem opět uvízla na mrtvém bodě.

Ani více než šestnáct let od pádu totality se českým politikům stále nepodařilo zrušit výdobytek socialistické společnosti, až na výjimky plošnou regulaci nájemného. Stále dokola omílané odůvodnění, totiž sociální ohledy, tak má stále navrch nad selským rozumem. A to i přesto, že již delší dobu odborníci upozorňují, že jde o mýtus (viz například analýza Sociologického ústavu Akademie věd ČR, zejména str. 69 a 70), podle které z regulace nájemného nejvíce profituje bohatší polovina české společnosti. Kvůli regulaci je navíc „volné“ nájemné až dvojnásobně vyšší, než by bylo, kdyby došlo k uvolnění regulace. To pochopitelně škodí všem, kteří by rádi bydleli, ale nemohou – mladým rodinám, nezaměstnaným (kteří se nemohou stěhovat za prací do větších měst) a celé řadě jiných (časopis Týden například předminulý týden informoval o uprchlících, kterým nefunkční trh s byty znemožňuje integraci do české společnosti). Argument o sociální potřebnosti regulovaného nájemného byl vyvrácen, s některými politiky to však nic neudělalo – za všechny jmenujme jen nejviditelnější případ poslankyně US-DEU Taťány Fišerové, která ze „sociálních důvodů“ odmítá podpořit již zmiňovaný Senátem odmítnutý návrh zákona.

Dnešní rozhodnutí ÚS bylo poměrně překvapivé – veřejně se spekulovalo o tom, že padne spíše rozhodnutí opačné. Vždyť ÚS v minulosti již několikrát prohlásil regulované nájemné za protiústavní, protože brání majitelům domů a bytů ve výkonu jejich nezadatelných vlastnických práv. Ministerstvo financí si to však nenechalo líbit a začalo nájemné regulovat podzákonnými předpisy – konkrétně cenovým výměrem (více viz komentář Matěje Schustera). Dnešní rozhodnutí se však týkalo poněkud jiného problému. V okamžiku, kdy by ÚS zrušil inkriminovanou část občanského zákoníku, nejen že by vláda ztratila i zbývající právní podklad pro regulaci nájemného, ale nájemní smlouvy by se začaly řídit obecnými právními předpisy i v jiných ohledech. Do oblasti nájemního bydlení by po dlouhých desetiletích dosáhla „neviditelná ruka trhu“ – nájemné by bylo nutné domluvit smluvně, nájemní smlouvy by bylo možné vypovídat za stejných podmínek jako smlouvy ostatní a podobně.

Ačkoliv podle prvních zpráv ústavní soudci zopakovali, že je regulace nájemného neústavní, svým rozhodnutím ji v podstatě schizofrenním způsobem potvrdili. Jeden z paragrafů občanského zákoníku, o nichž se dnes rozhodovalo, totiž říká, že

„způsob výpočtu nájemného, úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, způsob jejich placení, jakož i případy, ve kterých je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné, úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu, a změnit další podmínky nájemní smlouvy, stanoví zvláštní právní předpis.“

Jak jinak si vyložit to, že nechávají platit ustanovení, odkazující se na neexistující (ÚS zrušený) právní předpis?

Další vývoj regulace nájemného je ve hvězdách. Ke schválení Senátem zamítnutého návrhu bude vládní koalice potřebovat všech svých 101 poslanců. S hlasem Taťány Fišerové však zřejmě počítat nemohou. Pokud tento zákon neprojde, budou mít čeští poslanci další šanci k nápravě deformovaného trhu s bydlením zřejmě až po červnových volbách. Je ale možné, že řešení přijde ještě dříve, a to ze zahraničí – nad českou vládou krouží tisíce žalob u Evropského soudu pro lidská práva. Vládní neschopnost řešit problémy nás – daňové poplatníky – tak možná přijde na dalších 40 miliard korun…

Bytové politice a regulaci nájemného v ČR bude věnováno i Diskusní fórum v posledním březnovém týdnu. Podrobnější informace budou v nejbližší době zveřejněny na stránkách Liberálního institutu. Chcete-li dostat pozvánku přímo do Vaší e-mailové schránky, napište si o LI-info!

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.