fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Regulace telekomunikací

0

Právní úprava regulace telekomunikačního trhu v ČR vychází ze zákona o elektronických komunikací. Jeho primární zaměření však je všeobecná právní úprava podnikaní v tomto odvětví. Několik paragrafů implementuje tzv. nový regulační rámec EU (NRF-new regulatory framework). Hlavní změnou oproti předchozí formě regulace v EU jsou tzv. analýzy relevantních trhů.

Je to analytický proces, jehož cílem je zjistit, v jakém stavu se nachází jednotlivé telco trhy, zda jsou efektivně konkurenční, a pokud nejsou konkurenční, identifikovat subjekt s dominantním postavením – SMP (significant market power). Jak je z předchozí věty zřejmé konkurenční trhy nejsou dále regulovány, resp.není na nich aplikována regulace elektronických komunikací avšak i na tyto trhy a subjekty se stále vztahuje antimonopolní právo. Pakliže regulaci dle antimonopolního práva můžeme nazvat regulací ex post, regulaci podle zákona o elektronických komunikací se dostává pojmenování ex ante.

Pokud je na jednotlivém trhu identifikován SMP subjekt(nebo více subjektů) jsou národním regulátorem navržena nápravná opatření, které mají zabránit zvyšování negativního působení tohoto subjektu na trhu. Jedná se o regulaci ex ante, která má za cíl napravit tržní selhání a působením navržených nástrojů ovlivnit vývoj trhu ke stavu efektivní konkurence. Již v roce 2001 byl trh v ČR liberalizován, resp. i jiné subjekty než dosavadní monopolní operátor mohly začít podnikat na telco trhu. Avšak do této doby není telco trh v ČR „dostatečně rozvinutý“, stále existuje přímá cenová regulace některých služeb.

Je poněkud nešťastné, že národní nezávislý regulátor musí oznamovat závěry tržních analýz a navrhovaná opatření Evropské komisi, která schvaluje nebo připomínkuje výsledky tržních analýz.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) musí provést analýzy relevantních trhů do února 2006. Necháme se překvapit, jakým způsobem bude ČTÚ zastávat zájmy spotřebitelů při regulaci telco trhu.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.