fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Řeší přísnější regulace korupci?

0

„Korupce farmaceutických firem vůbec není výjimečným jevem. Pokud lékařjede za peníze farmaceutické firmy na dovolenou a slíbí za topředepisovat její léky, tak to není marketingová aktivita za hranicízákona, ale čistá a pustá korupce,“ říká první náměstek ministrazdravotnictví Marek Šnajdr

Tento výrok zveřejnily Hospodářské noviny 24. 9. 2008. Ano, korupceve zdravotnictví není v České republice výjimkou. Pokud se podíváme nahodnocení korupční situace občany České republiky z roku 2006 provedenéEvropskou bankou pro obnovu a rozvoj, zjistíme, že obyvatelé ČR -stejně jako Slováci – považují zdravotní systém za vysoce zkorumpovaný.

Ministr zdravotnictví proto vyhrožuje přísnější regulací, a toprostě proto, že farmaceutické firmy jsou ziskové a mohou si uplácenílékařů dovolit. Přitom lékaři nemají právo takové úplatky brát, neboťjejich náplní práce je péče o národní zdraví a nikoliv o vlastní příjmytřeba v podobě kongresové turistiky.

Podle mého názoru ale přísnější regulace problém neřeší. I kdyžnejsnazší intuitivní řešení tohoto problému je přísnější regulace akontrola, mám za to, že je to řešení příliš nákladné a ve svém důsledkumálo účinné. Pokud se uplácení lékařů farmaceutickým firmám vyplatí,mají farmaceutické firmy silnou motivaci, kterou lze stěží odbourat.Navíc, pokud budou regulovány a kontrolovány, mají o to větší motivaciuplácet nové regulátory a kontrolory – a ty pak bude kontrolovat kdo?

Zkrátka, toto řešení je další příležitostí pro vládní úředníky, jakparticipovat na penězích farmaceutických společností. Podle mého názoruje ale problém jinde, neboť je třeba si položit otázku: „Škodíúplatkářství ve zdravotním systému národnímu zdraví, a pokud ano, jak?“

V tomto případě škodí, a to proto, že lékaři, který předepisujeléky, prakticky vůbec nezáleží na vlastní pověsti. Ve vládní mašinériiveřejného zdravotního systému se z lékaře stává úředník, který nenínijak výrazně popotahovaný za to, že předepíše drahý a možná i neúčinnýlék. Je chráněn Lékařskou komorou, která mu zajišťuje fixní a stálýplat. Lékař není závislý na ziscích z vlastní činnosti a navíc ješpatně placený. Jaká může být větší motivace ke korupci?

Teprve pokud lékař bude závislý na své pověsti, resp. na svémvýkonu, bude motivován předepisovat „správné“ léky a pak korupce vezdravotnictví přestává být problémem. Statistiky ukazují, že v těchodvětvích, ve kterých byla provedena systémová změna, byla korupceprakticky vymýcena. Vzpomeňme si jenom na velmi známé zelináře z dobkomunismu. Každý věděl, že zelinář bere velké úplatky, a i když bylvšemi odsuzován a systém se jej snažil kontrolovat, zelináře a jehozákazníky to od korupce neodradilo. Dnes je zelinář běžným podnikatelema každý mu platí tržní cenu. Ovoce a zeleniny je dost, kvalita jevětší, ceny klesají a rozhodně si na korupci v tomto odvětví nikdo aninevzpomene.

Nesnažme se proto hledat pouze povrchní a politicky lákavá řešení a zamysleme se nad podstatou věci.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.