fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Riskantní sázka na nejistý přínos

0

Závazekpřijmout euro vyplývá z přístupovésmlouvy České republiky s Evropskou unií.Politici se dohadují o datu přijetí a způsobunaplnění formálních podmínek vstupu doeurozóny. Ať již euro v dohledné době přijmemeči nikoli, měly by tuzemské podniky být naalternativu přijetí připraveni.

O euru lze uvažovatpředevším z hlediska velikosti a zaměřenípodniku. Největší výhody přináší europro podniky s cílovými trhy v eurozóně,neboť opadnou obavy z vlivu kurzového pohybu nakorunovou hodnotu eura, tedy kurzové riziko. Přepočítánícen do eur přispěje k vyšší cenovésrovnatelnosti pro domácí i zahraniční podniky,odpadnou konverzní poplatky. Euro bude jednoduše znamenatnižší transakční náklady, zjednodušenímezinárodních plateb či vyšší transparentnostfinančních kalkulací.

Společná měnavšak není „free lunch“, bude mít svénáklady a také rizika. Euro bude plnit mj. úlohuprostředku směny a zúčtovací jednotky. Na změnu jetřeba připravit management podniku, zaměstnance, klienty, internísystémy, především účetnictví afakturace aj. Jednorázové náklady se zavedenímspolečné měny tedy nebudou zrovna malé. Klíčovébude především stanovení eurových cen,základní návod poskytují konverznípravidla. Těžko pochybovat o tom, že zákazníci budouk cenám v období přechodu na euro obzvláštěpozorní.

Všímavost vůčicenovým změnám a reakce zákazníků mohoubýt zesíleny rezervovaným postojem Čechů keuru. Jistě je dobré získat či uchovat svůj kredittransparentním stanovením eurových cen.Zajímavým příkladem je Itálie, kdepanovaly mezi obyvateli k euru podobně podezřívavénálady jako v Česku. Italské podniky dodnes, tj.téměř pět let po zavedení eura, stále vevětšině vykazují pro lepší představu svýchzákazníků ceny v eurech i lirách.Přinejmenším nějaký čas po přistoupeník eurozóně bude povinnost vykazování cenv eurech i korunách platit také v ČR.

Problémem arizikem přijetí eura je společná měnovápolitika, na první pohled asi nepříliš zřejmýfakt. Národní centrální banky se snažípřizpůsobit nastavení měnových podmínek stavudané ekonomiky, ECB bere eurozónu jako celek. Pokudsazba ECB nebude pro ČR vhodná, přinese společnáměna mnohem více škody než užitku. Jestliže bychomnapříklad euro měli nyní, základníúroková sazby by pro českou ekonomiku byla o 75bazických bodů vyšší. Otázkou je i ukotveníinflačních očekávání v jednotlivýchčástech eurozóny, společná měnovápolitika totiž neznamená stejnou inflaci.

Před necelýmrokem předsedala Radě EU Velká Británie, jedenz nejvyspělejších států světa a tradičníčlen EU stojící však mimo eurozónu. Rozdílnostúrokových měr a hospodářského cyklubritské ekonomiky a eurozóny jsou pro Brity silnýmiargumenty proč euro nepřijímat. Ostrované vyčkávajís přijetím eura až pro ně bude společná měna„bezpochyby přínosem.“ Britská měna totiž zatímlépe než měna společná reflektuje stav britskéekonomiky. Stejná otázka by měla být neustálena očích i politickým reprezentantům Českérepubliky, kteří zatím vidí v přijetíeura především splnění vlastních politickýchambicí.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.