fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Schumpeterův odkaz

0

Americká vláda znárodnila jednu z největších pojišťovacích společnostíAIG. Stalo se tak poté, co padla banka Lehman Brothers. Tento vývoj pakinspiroval šéfa banky Merrill Lynch, aby provedl během dvou hodinneuvěřitelný obchod s Bank of America, s jehož pomocí svou bankuprakticky zachránil. Na troskách Lehman Brothers provedl akvizici,která se v minulosti nikdy neplánovala pouhé dvě hodiny. SpolečnostLehman Brothers měla tu stejnou příležitost, jenom si ji prostě nechalaujít, čehož John A. Thain využil.

V České republice podobně krachují velcí vývozci, napříkladCrystalex. Jiní vývozci krachem alespoň vyhrožují. Stěžují si na silnoukorunu a mají pocit, že je to vina vlády, resp. České národní banky. Tamá podle nich proto uvolnit kurz nejlépe tím, že vstoupí do ERM II avytvoří nový kurzový polštář. Velcí čeští vývozci se tímto neliší ododborů, profesních komor nebo české akademické obce volající pozachování vlastního pohodlí dotovaného státem. Nejde ale pouze oproblém českých vývozců, podobně jsou na státu závislé i jinépolostátní podniky. Například České dráhy si hrají na ziskovou firmuoddělenou od infrastruktury, a přitom je jasné, že bez vynucenýchdotací by prakticky nebyly schopny přežít.

Manažeři velkých firem si snaží za pomoci státu prodloužit vlastnípohodlí. Tím nedělají prakticky nic jiného, než brzdí ekonomickýrozvoj, neboť se snaží zachovat neefektivní staré struktury. Nevytvářínic nového, jenom brání novým podnikatelům, kteří jsou schopnikreativně využít vybudovaný kapitál v nových kombinacích a tím posunoutkrach na vyšší stupeň ekonomického rozvoje. Je zajímavé, že s takovýmzávěrem přišel jeden z nejslavnějších Čechů moderní historie.

Josef Alois Schumpeter (1883-1950) je pravděpodobně nejcitovanějšímv Česku narozeným ekonomem. A právě jedním z významných Schumpeterovýchteoretických přínosů je vyzdvižení významu osoby podnikatele na trzích,které jsou charakteristické stabilní pozicí velkých hráčů. Převahamonopolních a oligopolních tržních struktur, typická pro meziválečnéobdobí, byla důkazem, že dokonale konkurenční model ztrácí navypovídací schopnosti. Proto Schumpeter přišel s příspěvkem, kterýdefinuje příčinu ekonomického rozvoje právě v takovém tržním prostředí.Tím faktorem je podle něj podnikatel určující konkurenční strategiekorporací.

Schumpeterův podnikatel-kapitalista, jenž se časem přeorientoval napozici strategického manažera korporace s roztříštěným vlastnictvím,není pro Schumpetera obyčejným zaměstnancem. Je to chrabrý rytíř, kterýse nebojí vést svou korporaci vstříc novým výzvám. Je to kreativnívůdce, inovátor, schopný neohroženě doslova pokořit svoji konkurenci.

Věc má ovšem také stinnou stránku a na tu dnes mnozí zapomínají.Schumpeterův kreativní rozvoj není možný bez úpadku. Kreativnídestrukce, Schumpeterův motor ekonomického rozvoje, znamená tvorbunových kombinací na troskách starých tržních i politických struktur.Schumpeter tvrdí, že nelze tvořit, aniž by nebylo rozbito to staré,přičemž pokud se staré není schopno přizpůsobit, musí být odsouzeno kzániku. To je nutná cena za ekonomický rozvoj všech národů. Chrabrýpodnikatel nemůže tvořit, aniž by rozbíjel.

Schumpeter se nebál nových výzev a budování nových kombinací natroskách těch starých. Fakt, že byl původem Čech, by mohl mnohéplačtivé lobbisty a polostátní manažery inspirovat.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.