fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Sčítání. Vlezlé, drahé, nebezpečné

0

Vláda ještě nespočetla státní a obecní úředníky, zato občané mají ve sčítání obyvatel odpovídat na slídivé otázky ohledně sexuální orientace (řádek 9 formuláře) a náboženského přesvědčení (řádek 12 formuláře). Jako každých deset let, je i letos třeba upozornit na nesmyslnost, škodlivost a nebezpečnost celé akce.

V první řadě si všimněme, jak se v čase utahují šrouby. V roce 1991 probíhalo sčítání na dobrovolné bázi a tehdejší mocipáni si nedovolili hrozit občanům nadechujícím se právě svobody. Vycinkali by je klíči.

V roce 2001 byly formuláře ještě anonymizované, ale letos již archy pěkně se jménem, bydlištěm a rodným číslem. Jak řekl ekonom Murray N. Rothbard: „Statistika je zkrátka očima a ušima všech intervencionistů: socialistického reformátora, politika či státního úředníka.“

S postupující byrokratizací společnosti po roce 1989 dochází ke stále agresivnějšímu shromažďování stále většího objemu informací o občanech. Centrální plánování nefunguje – a nebude fungovat jen proto, že se úředníci dozvědí, kolik lidí chodí pěšky (řádek 22 formuláře). Veřejně slibuji, že dám deset tisíc korun tomu, kdo mi sdělí jediný údaj zjišťovaný v letošním sčítání obyvatel, který já potřebuji ke svému životu. A kdo touží po údajích ze sčítání, nechť si je zjistí sám (nebo za svoje peníze).

Nezapomínejme na minulost. Údaje získané ze sčítání posloužily nejednou k perzekuci určitých skupin obyvatelstva, například Židů a Romů. Když lidé ve třicátých letech minulého století předávali státu informace, také si nedokázali představit jejich „využití“. Nic není nemožné, každá hrůza se může opakovat nebo se objeví jiná, ještě horší.

Údaje získané při sčítání obyvatelstva v roce 2001 měly být také zneužity. Statistický úřad zjistil existenci pěti set tisíc volných bytů – a na základě toho přišel jeden z politiků s nápadem, aby obce získaly pravomoc dosídlit tyto prázdné byty.

Naproti tomu žádné závěry nebyly vyvozeny z údaje, že v Česku bylo dle sčítání roku 2001 pouze dvanáct tisíc Romů – přitom realita je jiná a počet příslušníků této menšiny je mnohonásobně větší.

Jenže uznat údaj ze sčítání by znamenalo, že práce úřadů a sociální programy jsou k ničemu, respektive cílí pouze na marginální menšinu.

Slavná vyhláška

Stát nás nutí do sčítání pod záminkou nařízení EU č. 763/2008. Toto však nevyžaduje plošné sčítání, ale nabízí možnost výběrového šetření či získání dat z registrů. Stát má přístup k nepřeberné a nekontrolované spoustě údajů o každém z nás, v podstatě ke všemu, co je ve sčítacích arších. V době, kdy státní rozpočet dosahuje nejhorších deficitů, takzvaná vláda rozpočtové odpovědnosti vyhazuje z okna 2,5 miliardy korun na nejdražší možnou formu získání zbytečných údajů. K této částce ale připočtěme jeden a půl hodiny ztráty volného času stráveného nad sčítacími formuláři, a to celkem u osmi a půl milionu občanů. Mohli se věnovat svým koníčkům, dětem,milovat se, jít na procházku, dívat se na hvězdy…

Při legislativním procesu předkladatelé zákonů nepočítají s byrokratickými náklady uvalenými na občany, což značí, že politikům a byrokratům jsou lidé úplně lhostejní. Zdánlivě vstřícná možnost vyplnění sčítacího archu přes počítač ukazuje na snahu zjistit jeho dostupnost, což má zřejmě vést k zavedení datových schránek povinně i pro fyzické osoby a odůvodnit vznik státního dohledu nad internetem.

Klamné důvody sčítání

Argumenty v reklamních spotech pronášené nájemními babičkami nebo pubescenty, které mají nadchnout obyvatelstvo ke sčítání, přímo urážejí zdravý rozum.

Údajně se podle výsledků cenzu budou řídit dotace z Evropské unie. Peníze vymožené berním úřadem na německém obráběči nebo španělském rybáři slouží k pořizování věci a služeb, které nejsou potřeba – a nutnost spolufinancování projektů prohlubuje zadlužování veřejných rozpočtů. Na finanční toky do kapes korupčníků nemají výsledky sčítání vůbec žádný vliv. Největším dotačním šampionem byly instituce a firmy s vazbou na Hlubokou nad Vltavou – o tuto „statistickou fluktuaci“ se již zajímá policie. Prý se podle sčítání lidu budou vytvářet jízdní řády vlaků, autobusů a tramvají. Je hodně špatné, že doprava nejezdí podle ochoty cestujících za ni zaplatit.

Prý se hasiči ze sčítání dozvědí, v jakých domech, jak vysokých a z jakých materiálů lidé bydlí, a pomůže to při neštěstích. Již teď je mi líto sebevrahů plánujících požární zásah na základě sčítání v roce 2011. Tento argument je také důkazem přípravy na zneužití údajů poskytnutých občany ve sčítání, protože ty podle všeho ujišťování mají použít pouze ke statistickým účelům.

Sliby o ochraně dat poskytnutých v rámci sčítání jsou směšné. Jak ukázala nejenom kauza sledování politiků bezpečností agenturou ABL, od policie lze koupit citlivé údaje z centrální evidence obyvatelstva… a nejtajnější diplomatické depeše jsou veřejně přístupné na serveru WikiLeaks.

Je veskrze ostudné, že do sčítání nás žene pravicová vláda a poslanci ani senátoři nepodali podnět k Ústavnímu soudu ke zrušení cenzu. Jestli za nic jiného, tak za toto si zaslouží v příštích volbách všichni vykroužkovat.

***

V době, kdy státní rozpočet dosahuje nejhorších deficitů, takzvaná vláda rozpočtové odpovědnosti vyhazuje z okna 2,5 miliardy. ť

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.