fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Šlápněme do toho

0

Pro prosperitu našeho hospodářství, ale především pro lepší životní úroveň našich domácností je nezbytně nutné snížení zásahů státu do ekonomiky, snížení přerozdělovacích procesů od schopných k neschopným (při zachování a posílení solidární péče pro potřebné). Jinak řečeno navrhuji ponechat více prostředků těm, kteří je umí vytvářet a ne je dávat těm, kteří je umí jen utrácet. K tomu je potřeba probudit transformační proces, který usnul někdy v roce 1995.

Obnovená transformace by měla řešit celou řadu problémů. Jedním z nich je např. komplexní daňová reforma. Dnes nastíním, jak by mohla vypadat změna daně z příjmů právnických osob (DPPO).

Navrhuji radikální snížení DPPO z dnešních 35% na 10%. Předpokládaný příjem z této daně pro letošní rok byl kolem 45 – 48 mld Kč, což činí něco přes 7% celkových příjmů SR. Podle propočtů by radikální snížení DPPO na 10% nemuselo prohloubit současný deficit SR.

Případný propad příjmů státního rozpočtu související se snížením DPPO by byl ve větší míře kompenzován a to následovně:

Firmy nebudou mít zájem, při tak nízkém zdanění, legálním, pololegálním či nelegálním způsobem obcházet placení daně z příjmů právnických osob. To se nyní občas děje prostřednictvím různých daňových optimalizací, přesuny výnosů do zahraniční k spřáteleným firmám. Využívá se i rozdílné období k podávání daňového přiznání, vykazování fiktivních nákladů, tvoření fiktivních rezerv a další způsoby. Dodatečný daňový výnos pro státní rozpočet by mohl být z tohoto důvodu o cca 3 – 4 mld. Kč vyšší. Radikálním snížením sazby z příjmů právnických osob dojde k zabránění odchodu domácích subjektů do oblasti tzv. daňových rájů. Přínos pro státní rozpočet bude činit cca 1 – 2 mld. ročně. Tato nízká míra zdanění přiláká řadu zahraničních firem, které budou mít zájem své sídlo přenést do České republiky. Přínos pro státní rozpočet postupně ve výši cca 1 – 2 mld. ročně. V případě splnění dalších podmínek bude snížení sazby daně z příjmů právnických osob silným impulsem pro příliv přímých zahraničních investic. Odpadá tak nutnost vytvářet uměle a selektivně výhodnější podmínky při investování a zabraňuje se tak deformaci konkurenčního prostředí – znevýhodňování domácích subjektů. Dodatečný příjem pro státní rozpočet bude činit cca 1-2 mld. ročně. Od snížení sazby daně z příjmů právnických osob se po určitém čase dá očekávat zlepšení finanční situace jednotlivých podniků. Více podniků bude dosahovat kladného hospodářského výsledku a budou platit daně. Dodatečný příjem do státního rozpočtu bude cca 1 mld. V případě nízké míry zdanění by řada podnikatelských subjektů “rozpouštěla” vytvořené rezervy. Toto opatření by mohlo v prvních letech přinést příjem do státního rozpočtu cca 2 – 3 mld. Kč. Radikální snížení daně z příjmů právnických osob umožní zvýšit podnikové investice, zbrzdí růst nezaměstnanosti a výdaje státního rozpočtu s tím spojené.

Snížení sazby z DPPO by mělo být provázeno i změnou v účetních a daňových předpisech. Například do nákladů by se započítávaly jen prokazatelně uhrazené náklady a do výnosů prokazatelně obdržené platby.

Tento návrh je jen jedním malým kamínkem v mozaice nezbytných změn na cestě k prosperitě občanů

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.