fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Slovensko kupředu pravá

0

Prestižní časopis Emerging Markets označil slovenského ministra financí Ivana Mikloše za nejlepšího ministra financí ve východoevropském regionu. Zase tak k podivu to není, když si uvědomíme s jakou konkurencí se slovenský ministr potýká (srovnání Mikloš vs.Sobotka je dokonce téměř komické). Možná by mohl být dokonce označen za nejlepšího ministra financí v celé Evropě a nikdo by se nedivil.

Chválen je za “svou“ daňovou reformu, která zejména zavedla rovnou daň ve výši 19 procent. Jde o to, jestli je chvályhodný princip rovnosti zdanění a nebo nízká daňová úroveň. Především to druhé, protože to první je přinejmenším velice pochybný koncept. Rovná daň a jednoduchá daňová struktura je výhodná pro stát, nikoli však pro jednotlivce či podnikatele. Současné daňové úpravy v různých zemích nejsou složité pro nic za nic, ale jsou výsledkem snah zejména podnikatelů o co největší “prales“ v daňových zákonech, který jim umožňuje efektivně se vyhýbat placení nejrůznějších daní. Fakt, že se investoři hrnou na Slovensko není důsledkem zavedení rovné daně, ale výsledkem její výše (19 procent).

Základním Miklošovým cílem je vytvářet podmínky pro sbližování s eurem, což je poměrně vtipná věta, protože těmito podmínkami jsou Maastrichtská kritéria, tedy spíše nekritéria. Je zřejmé, že  takové podmínky jsou zcela arbitrární a nemají žádný vztah k té či oné ekonomické otázce. Je dokonce velice pravděpodobné, že v době, kdy má Slovensko Maastrichtská kritéria splnit, již tato kritéria platit nebudou a nebo budou “trochu“ poopravená. Pro slovenského ministra financí je však euro jakýmsi bůžkem, neboť přinese automaticky vyšší růst a investice a nižší nezaměstnanost. Otázkou zůstává jak může zavedení eura samo o sobě přinést deklarovaná pozitiva. Navíc jde o růst HDP, velmi problematické veličiny, a úsilí o růst investic není rovněž smysluplným cílem. Vždy záleží na tom, kam investice jdou, na jejich struktuře, a nikoli „růstu“. V inflačním prostředí jsou investice spotřebou a dokonce plýtváním.

I tak zůstává Ivan Mikloš čestnou výjimkou v řadách, dnes již, euro-byrokratů.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.