fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Socialisté a komunisté zasvinili náš právní systém

0

LOBBY: Je naprosto konkrétní a spočitatelný předvolební slib ODS ve formě alternativních výplatních pásek běžnou záležitostí v tuzemských i zahraničních předvolebních kampaních?

U domácích politických stran jsem se s tak konkrétními propočty dopadu na jednotlivé oblasti prezentované ve volebním programu nesetkal. V příkrém kontrastu s relativně přesnými propočty, které ODS připravila, je mlžení především ze strany socialistů a komunistů. Politikové těchto stran nejsou schopni předložit jakékoliv propočty, konkrétním odpovědím se vyhýbají a povětšinou mlží. Ani u politických stran v zahraničí se často nesetkáváme s tak detailně propracovanými dopady předvolebních slibů na jednotlivé subjekty působící v ekonomice. A to se týká nejenom problematiky alternativních výplatních pásek, ale všech navrhovaných změn v daňové oblasti.

LOBBY: Kolik organizací podle vašeho názoru tohoto kroku využije?

Přechod na navrhovanou alternativní výplatní pásku je v zájmu především všech soukromých zaměstnavatelů. Snad jen toto může po určité době přimět zaměstnance, aby se více zajímali o to, kam „jejich daně“ směřují a co jim stát za ně poskytuje. V současné době většina zaměstnanců nemá představu, kolik finančních prostředků spolu se zaměstnavatelem musí odvést eráru. Zdravotní a sociální daně (u nás jsou nesprávně nazývány zdravotním a sociálním pojištěním) patří mezi nejvyšší v Evropě. Je až s podivem, jak málo občanů to ví.

LOBBY: Jaké obecně jsou či byly kroky v předvolebních kampaních směřované na podnikatele jako na poměrně konzistentní skupinu voličů zastávajících pravicové názory?

Podnikatelé jsou oslovováni různě, ale pravděpodobně nejkonzistentněji propracovala program ODS. Slušný podnikatel chce být co nejméně obtěžován státními institucemi, chce platit nízké daně, chce, aby pružně fungoval pracovní trh, chce, aby nebyl šikanován na úřadech, nechce být zatěžován nadbytečnou administrativou a chce rozumět zákonům, podle kterých se musí chovat. Dosažení tohoto stavu bude běh na dlouhou vzdálenost, protože to, jak socialisté většinou spolu s komunisty „zasvinili“ právní systém v ČR, nemá v posledních letech snad nikde obdobu.

LOBBY: Jak by mohla ODS uhájit svoji pozici, kdyby se dostala k vládě a slibované platy by se, dejme tomu, po roce na výplatních páskách neobjevily?

Myslím si, že pokud by ODS vládla sama, tak by tento slib mohla v každém případě splnit. Horší to samozřejmě bude, pokud bude vládnout v nějaké koalici. Přesto si myslím, že ani dalším relativně rozumným politickým stranám by v podstatě „administrativní“ požadavek ODS na zavedení nové struktury výplatních pásek neměl příliš vadit. Snad jen přerozdělovačům z řad socialistů a komunistů by se to nemuselo pozdávat, protože i méně vzdělaní občané by se mohli zajímat, kam plynou tak vysoké částky, které od nich stát vybírá.

LOBBY: Je ekonomická zdrojová analýza ODS, založená především na nízké rovné dani, podle vás reálná?

Analýza je reálná za předpokladu, že reforma veřejných financí bude provedena komplexně, zavedena rychle a že budou fungovat všechny instituce tak, jak mají. Velmi důležité je snížení počtu zaměstnanců placených z daní a zvýšení produktivity ve státních institucích. Pozitiva celé této „transakce“ se však projeví s určitým časovým zpožděním, s největší pravděpodobností třetí až čtvrtý rok po spuštění reforem.

LOBBY: Jaká koaliční konstelace by musela nastat, aby se ekonomická politika ODS realizovala podle jejích představ?

Nejlepší by bylo, kdyby ODS mohla své představy provádět sama, aby se při případných neúspěších nemohla na nikoho vymlouvat. Čím víc politických subjektů bude v koalici, tím menší bude průchodnost uskutečnění komplexního volebního programu. A když bude narušena tato komplexnost, může být celé uskutečnění reformy málo úspěšné, případně i neúspěšné. Podle situace z poloviny dubna je vysoce pravděpodobné, že může vzniknout koalice ODS s KDU-ČSL, případně se Stranou zelených. Bohužel náš volební systém neumožňuje, aby vítěz bral vše.

LOBBY: Jsou alternativní výplatní pásky etickým krokem, neobrací se, stejně jako stotisícové porodné ČSSD, čistě na prvoplánové materiální uvažování voličů?

Alternativní výplatní pásky jsou jednoznačně správným krokem, protože zaměstnanec je konečně informován o tom, kolik peněz vlastně odevzdává státu. Myslím si, že srovnávat to s pitomostmi typu více jak stotisícového porodného navrhovaného ČSSD nemá smysl.

LOBBY: Zavede-li majitel firmy alternativní výplatní pásky do svého podniku, nedopouští se jisté manipulace se svými pracovníky? Přece jen má (většinou) u svých zaměstnanců autoritu a ti to mohou vzít tak, že co řekne šéf, je svaté?

Manipulace se zaměstnanci se dopouští ti, kteří chtějí zamlčet, kolik peněz zůstane zaměstnanci po všech odvodech. V žádném případě se manipulace nedopouští zaměstnavatel, který tuto informaci podá.


Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.