fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Stane se referendum jenom gestem?

0

Vláda i poslanecká sněmovna vyslovila souhlas se senátním návrhemzákona, podle kterého by mohli občané již v příštím roce hlasovat vreferendu o vstupu Česka do Evropské unie. V případě schváleníposlaneckou sněmovnou občané získají nový institut jak ovlivnitpolitické rozhodnutí, ale …… Vláda hodlá v roce 2003 vydat celkem 200mil. korun na propagaci vstupu do unie. Mimochodem, budou to prostředkyvynucené také od daňových poplatníků odmítajících integraci do EU.Povodně nepovodně, peníze se jistě někde najdou. Minimálně 40 mil.korun již bylo na tyto účely utraceno v minulosti, a to za billboardy,televizní a rozhlasové spoty, internetové stránky a provoz bezplatnéinformační linky o EU. Pokud šíření argumentů proti vstupu Česka doEvropské unie nebude dotováno taktéž sumou 200 miliónů korun, neboalespoň nedojde k zastavení státní propagandy, může být na hlasovacíchlístcích vytištěno pouze „ANO“, nebo lidové hlasování nepořádejmevůbec. Občané si vytváří názor na EU skoro výhradně na základě vládouorganizované europropagandy (eu–předpona mající význam řeckéhopříslovce eu = libě, blaze), která si sama stanovila jako jednu zesvých hlavních priorit přijetí Česka do EU, což jí ale znemožňuje býtneutrální a připustit kromě stavu libosti a blaženosti i rizika spojenáse členstvím v unii. V této oblasti naprosto selhává Česká televize aČeský rozhlas, veřejnoprávní media placená i odpůrci integrace. Zřejměse plně ztotožnila se státní doktrínou vstupu do EU. Proti mašinériidobře živené státním rozpočtem, resp. daňovými poplatníky na prvnípohled nikdo nestojí. Dne 7.10.2002 zahájila činnost Euroskeptickáiniciativa (www.euroskeptik.cz) disponují pouze soukromými finančnímiprostředky svých zakladatelů. V mediích se ale opakuje stále stejnápísnička, že žádná významná politická síla nechystá kampaň proti EU. Jeto začarovaný kruh. Když euroskepticismus z finančních nebostátně-strategických důvodů nedostává prostor ve sdělovacíchprostředcích, nemůže se stát významnou politickou silou a naopak, pokudnení významnou politickou silou, většině novinářů zřejmě připadázbytečné o něm informovat. ESA opravdu není správně vypadající“významná politická síla.“. Nepodporují ji lobbysté, Hrad ani státnírozpočet, nemá sekretariáty, poradce, služební auta, nepořádá tiskovékonference s bohatým pohoštěním atd. jak to za peníze daňovýchpoplatníků dělají jiné „významné politické síly“. Spíše se jedná o testplurality názorů v Česku a i ti, co jsou pro integraci do EU, by seměli zamyslet nad tím, v jak velká demokracie je obklopuje. Již v létěbylo ministerstvo zahraničí požádáno o 140 mil. Kč na propagaci názorůproti EU, samozřejmě při zachování obvyklých kontrolních mechanismů amožnosti rozdělit dotace dalším iniciativám. Jestli někomu přišla namysl troufalost takového požadavku, nemyslím si, že státní správa kdepůsobí(li) Šling, Šlouf, Srba, Lachnit, Kavan nebo Němec jehodnověrnější než ostatní občané. Stejně tak se nedomnívám, že se jednáo principiálně nesmyslnou myšlenku. Ve Švédsku, aby to bylospravedlivé, dostali oba tábory, PRO i PROTI stejně peněz na propagacisvých názorů ve vztahu k EU. České ministerstvo zahraničí však zastáváúplně jiný názor. Prý vzhledem k tomu, že ve volbách zvítězilypolitické strany, které podporují vstup do EU, dostala vládademokratickým (většinovým) způsobem mandát k provádění proevropsképolitiky, tedy rozhazování peněz všech daňových poplatníků na reklamuve prospěch EU. Minulý týden bylo ministerstvo zahraničí požádáno takéo umístění aktivního odkazu z jejich internetové stránky nawww.euroskeptik.cz. Když tam může být propagandistický www.euroskop.cz,měla by tam být i stránka euroskeptiků. Odmítnutí bylo zdůvodněno vpodstatě stejnými argumenty jako v případě peněz. Připomeňme si, žesoučasnou vládu ve volbách podpořilo pouze 25,6 % z 8.264.484 všechzapsaných voličů, což, jak každý uzná, má daleko do většiny. Když sevláda domnívá, že dostala mandát k proevropské politice, proč sepřipravuje referendum o vstupu do EU? Nebo se má jednat o formálnípotvrzení již neměnného faktu na způsob manifestační volby kandidátůNárodní fronty?

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.