fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Státní zásahy a státní zákazy

0

Státní zásahy a zákazy, byť jsou mnohdy činěny v dobré víře, s sebou mohou přinést paradoxně opak toho, čeho by chtěly státní orgány ve vyšším zájmu třeba zdraví národa, dosáhnout. Jedním z takových opatření se jeví návrh zákona, který by ve svém důsledku měl vést k zákazu reklamy na tabákové výrobky.

Zákaz reklamy na tabákové výrobky by měl údajně směřovat k tomu, že mladiství nezačnou v tak hojné míře kouřit. Další generace by měly být zdravější a zdravější. Na tomto místě nechci v žádném případě tvrdit, že kouření nemá negativní vliv na lidské zdraví. Ovšem průzkumy, které byly učiněny u nás i v zahraničí, hovoří o tom, že reklama na to zda občané kouří či ne má jen nepatrný vliv. Vůbec však nemá rozhodující vliv na to zda nekuřák začne kouřit. Všechny známé zahraniční, ale i naše, studie konstatují, že nejsilnějším impulsem pro začínající mladistvé kuřáky jsou kamarádi, jejich vrstevníci, rodiče, případně starší sourozenci. V Austrálii například dospěli k závěru, že základní motivem, aby mladí začali kouřit je především definice jejich sociálního postavení: ke komu patřím, kdo jsem, tzn. vlastní image, i získání moci – jakási neposlušnost, vzdor. U nás při podobné studii, v které bylo dotazováno téměř 700 kuřáků či bývalých kuřáků, a které se zúčastnilo dalších 1000 nekuřáků se dospělo ve věku mezi 14 a 19 lety k závěrům, že nejčastější příčinou začátku kouření jsou kamarádi, pak pocit důležitosti, pak rodiče a ostatní vlivy a pouze necelá 2 % respondentů z řad kuřáků připustila, že začátkem kouření bylo ovlivnění reklamou a to je zanedbatelná část populace.

Pokusy zakázat reklamu jsou útokem na volnou soutěž a na konkurenci v podnikání a na systém volného trhu. Dokonce se na základě mnoha studií ukazuje, že omezení reklamy vede k vyšším cenám při nižší kvalitě výrobků, menšímu množství nových výrobků a jejich zlepšením či inovacím, menšímu výběru a méně informacím pro spotřebitele. Zcela paradoxní jsou výsledky zkoumání vlivu zákazu reklamy tabákových výrobků na spotřebu tabáku na hlavu. Ten paradox spočívá v tom, že tento zákaz reklamy místo aby snížil spotřebu vyvolal naopak vzrůst spotřeby. Tento růst není sice statisticky významný, ale jasně popírá tvrzení, že zákaz reklamy znatelně pomůže snížit spotřebu. Průzkum probíhal v zemích, kde již zákaz reklamy existuje či existoval. Je to Island, Norsko, Finsko, Itálie, Portugalsko a Kanada a je to výzkum prováděný v posledních dvaceti letech.

Osobně považuji za velmi vážný argument proč by nemělo docházet předčasně k zákazu reklamy na tabákové výrobky tu skutečnost, že pokud by nebyla reklama, nebylo by ani zdravotního varování. Řada amerických, ale i řada vědců z jiných částí světa, zdůrazňují, že zákaz reklamy může vyústit v paradoxní růst spotřeby cigaret a to v důsledku právě toho, že dojde ke ztrátě veřejného zdravotního varování.

Naše instituce se snaží v nových předlohách zákona zakázat i prezenci tzv. lehkých cigaret. Myslím si, že by se měli poučit z vývoje v zemích kde je zákaz reklamy na tabákové výrobky. Tam je procentuální podíl spotřeby “lehkých” cigaret na celkové spotřebě tabákových výrobků 2 – 3x nižší než v zemích, kde zákaz reklamy není. Statistické údaje dokládají, že v zemích s vyšším podílem spotřeby “lehkých” cigaret je lepší zdravotní situace kuřácké populace.

Zákaz reklamy tedy nejen odstraní zdravotní varování, ale zároveň nepovede ke snížení počtu mladistvých kuřáků.

Připomenu také, že dopady zákazu reklamy tabákových výrobků by se týkaly také ekonomiky. Došlo by ke ztrátě tržeb reklamních agentur v částce přesahující miliardu a půl Kč, došlo by k výpadku příjmů státního rozpočtu u daně z příjmů těchto reklamních agentur, s největší pravděpodobností by se snížil i počet zaměstnanců, vzniknou výpadky příjmů měst a obcí z poplatku za umístění venkovní reklamy. Navíc je tu návrh zvýšit do doby zákazu tyto poplatky na takovou částku, že se tato reklama stane prohibitivní a málokdo si ji bude moci dovolit. Jistou ztrátu by zaznamenaly vydavatelé časopisů z inzerce a příjmy kin z reklamy tabákových výrobků. V neposlední řadě by byly ohroženy možná desítky sportovních a kulturních událostí a akcí.

Byť jsem sám nekuřák, nevěřím, že pozitiva ze zákazu reklamy tabákových výrobků předčí negativa z toho plynoucí.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.