Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Svoboda nade vše

0

V životě jsou chvíle, kdy si člověk začíná plně uvědomovat obsah slova svoboda.

Na prahu 21. století si pravděpodobně jen málokdo připouštěl možnost ohrožení základních výdobytků moderní civilizace, mezi které patří i individuální svoboda. Chybí-li individuální svoboda, je ohrožena i svoboda ekonomická a svoboda politické volby. Bohužel, v mnoha zemích světa jsou tyto svobody každodenně ohrožovány a potlačovány. Historický vývoj v minulých desetiletích prokázal, že právě tam kde došlo k pokoření individuální svobody, vznikaly lokální konflikty. Tyto pak mnohdy přerostly v konflikty světového významu. Omezování svobody, překroucený výklad náboženství, negramotnost, nízká úroveň vzdělání spolu s chudobou vedou k neúctě k pozemskému životu. To jsou základy a živná půda pro vznik terorismu. Ukázalo se, že ani nejmodernější technologie nejsou zatím schopny zabránit jednotlivým teroristickým útokům, naopak nejnovější technologie byly zneužity a pomohly s velkou přesností zničit srdce Manhattanu, ohrozit fungování centra světových financí a pokořit vojenské centrum nejsilnější země světa USA – Pentagon.

V tomto sloupku nelze plně rozebrat historické příčiny konfliktu mezi západními civilizacemi a skupinami lidí schovávajícími se za učení islámu. Přesto je zapotřebí si připomenout i názory, že necitlivé řešení dlouhodobých problémů mezi Palestinci a Izraelem se podepsalo na současné míře, intenzitě a rozšíření teroristických akcí. Ale i tak je útok proti civilním cílům naprosto neomluvitelný.

Mám možnost pobývat v USA v době, kdy Američané zažívají na jedné straně značné zděšení z toho, co se událo 11. září 2001, a na straně druhé historicky největší semknutost občanů podporujících tým prezidenta Bushe. Vlajkami ozdobené domy, auta a významné prostory jsem viděl prakticky všude, kudy jsem projížděl. Od Niagárských vodopádů na severu země, přes celou Pensylvánii a stát New York, celé východní pobřeží až po Miami na Floridě. Zvlášť působivá atmosféra panovala v Bostonu, který je považován za jedno z největších center vzdělanosti nejen USA, ale celého světa. V tomto městě sídlí nejznámější university např.: Massachusetts Institute of Technology (MTI), proslulá Harvard University, Boston University či University of Berkley. Desítky jejich profesorů jsou nositeli Nobelových cen. Mimochodem, Boston je jedno z 24 měst na světě, kde si obyvatel může přečíst deník Metro. Má úplně stejnou grafiku, stejné provedení, jak to zná čtenář v Praze. Různí jsou lidé, kteří píší podobné sloupky jako já, různí jsou inzerenti a různé jsou domácí zprávy.

Paradoxně právě z tohoto města startovala letadla, kterými zločinci zaútočili na individuální svobodu občanů, přinejmenším těch, kteří pracovali ve World Trade Centru v New Yorku.

Ten jsem navštívil na hodinu přesně tři týdny po jeho napadení, 2. října 2001. Celý prostor kolem pozůstatku „dvojčat“ byl uzavřen a přísně střežen. Podařilo se mi dostat do míst vzdálených jen pár desítek metrů od zbořeniště. Téměř každou minutu odsud odjížděl velký kamion plný trosek. Lidskou tragédii zde připomínal i šířící se mrtvolný zápach, přestože požár po nárazu letadel přeměnil budovy v jedno velké krematorium. Smutek z tragédie byl patrný na tvářích hasičů, policistů a vojáků hlídajících každou budovu. Přes všechen tento smutek Manhattan pulsoval svým životem. Newyorkská burza na Wall Street vzdálená 200 metrů od zničeného WTO byla plná byznysmenů. Na rozích Broadwaye od Empire State Building až po Centrální park postávaly hloučky prodavačů a různých překupníků. Hospodářství fungující na principu neviditelné ruky trhu se přes utrženou ránu otřepalo a běží dál. Ztráty však zaznamenávají vedle jiných odvětví především cestovní kanceláře a letecké společnosti. Uzavřen byl například i symbol USA socha Svobody. Očekávání dne zahájení útoku proti Afghánistánu se projevilo i v uzavření či omezení provozu významných budov ve Washingtonu. Turisté sice o některé atrakce přišli, ale jiní ušetřili na sníženém vstupném např. v Disneylandu. Na nižší poptávku tak zareagovala cena vstupného. I tak se projevuje fungování svobodného tržního systému.

Daytona Beach, 8. 10. 2001

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.