fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Tak nám rozpustili mladé komunisty…

0

Důvodem k rozpuštění mladých revolucionářů bylo údajně to, že ve svém programu prosazovali zrušení soukromého vlastnictví a jeho nahrazení vlastnictvím společenským. Revoluční cestou, pochopitelně… Tedy splnění toho, co Karel Marx označil za nutnou podmínku vzniku komunismu. Na první pohled je zvláštní, že se liberál bude zastávat lidí, kteří popírají soukromé vlastnictví, základní princip liberalismu a svobodné společnosti. Abych nebyl špatně pochopen – komunismus a veškeré jeho projevy jsou podle mého názoru stejně zločinnou ideologií jako nacismus. Mají na svědomí více mrtvých než nacismus. Nebezpečnost komunismu je o to větší, že si stále mnoho lidí myslí, že „myšlenka byla správná, to jen lidé selhali…“. Moderní odnože marxismu a „vědy“ z nich vycházející (jako např. radikální environmentalismus, levicové směry sociologie nebo gender studies) jsou pevně usídleny, postmoderní terminologií řečeno, v prostředí „západního akademického diskurzu“. Přesto, či právě proto, je dnešní rozhodnutí ministerstva špatné, a to hned z několika důvodů.

Zaprvé, je sice pravda, že se popření soukromého vlastnictví příčí české ústavě, ovšem negarantuje náhodou ústava i svobodu projevu? Kde jsou její hranice? Určuje je snad ministerstvo vnitra? Jak upozornil jeden z čtenářů našeho Fóra, když nechcete bezplatné vzdělání nebo bezplatné zdravotnictví a usilujete o změnu, znamená to, že byste měli být ministerstvem také zakázáni? Je to, že je něco napsáno v ústavě, samo o sobě důvodem k tomu, že to musí být nekriticky přijímáno? Má být soukromé vlastnictví uznáváno jen proto, že je o něm zmínka v tomto dokumentu a pouze do té míry, v jaké ho umožňují ostatní zákony (podle nichž není proti ústavě například vyvlastnění majetku ve „veřejném zájmu“)? Nebo si máme soukromého vlastnictví vážit spíše proto, že je to základní podmínka fungování lidské společnosti a bezkonfliktního řešení problému vzácnosti zdrojů?

Zadruhé, revoluční mládež, proslulá svými závody v hodu dlažební kostkou, je jen jednou z tváří komunismu. I když lze těžko různé Marxovy následovníky řadit dle stupně nebezpečnosti, odvažuji se tvrdit, že tou méně významnou. Komunistická strana Čech a Moravy, zřejmě nejvlivnější stalinistické hnutí v zemích střední a východní Evropy, dále funguje, získává na významu a vesele prorůstá do všech oblastí státní moci. Představitelé KSČM každoročně (s letošní výjimkou) na Letné provolávají stejně revoluční hesla jako rozpuštěná mládež – a navíc beztrestně. Jak ukázalo několik reportáží v českých médiích, jejichž zástupci se vloudili do KSČM, i tato strana ve skrytu používá marxistické a stalinistické formulace. Je připravena znovu uchvátit moc, zatočit se všemi podvratnými živly a nastolit novou diktaturu. Dává si ovšem pozor, aby veřejně nepřekročila hranici. Je to důvod, proč ji tolerovat? Konat se mělo na počátku devadesátých let, kdy měla být KSČ(M) zbavena veškerého majetku, který získala díky svému mocenskému monopolu za totality a ze kterého dodnes těží. I přes vymírající členskou základnu tak jsou komunisté jednou z nejbohatších českých politických stran. Neměla být zakázána, měly se však vyrovnat její podmínky s ostatními, nově vzniklými politickými stranami.

Zatřetí, a v návaznosti na předchozí bod, česká společnost je ve vztahu ke komunismu nesmírně pokrytecká. Počet potrestaných komunistů, kteří nesli odpovědnost za své zločiny, by bylo možné spočítat na prstech jedné ruky. Rozhodnutí ministerstva tak mohou mnozí vnímat způsobem „tak jsme se konečně s těmi komunisty vypořádali“, což rozhodně není pravda. Tím, že zrušíte „viditelné“ projevy nějaké ideologie, neznamená, že zrušíte ideologii samotnou. Můžete zrušit jednu webovou stránku, nikoliv lidskou víru v cokoli. Komunismus zůstane přitažlivý pro určitý typ lidí. Namísto argumentace a diskuse však následuje represe. Namísto ukazování na to, v čem je komunismus a socialismus chybný, ho zameteme pod koberec a budeme se tvářit, že neexistuje.

Začtvrté, v mladých komunistech vyvolá dnešní rozhodnutí pocit, že opravdu bojují proti zlému systému, pravičákům, kapitalistům atd. a jsou za to pronásledováni. To je ještě více utvrdí v jejich – podle mého názoru pomýlené – ideologii. Snad jen jedna věta z prohlášení KSM ke svému zrušení: „MV ČR tak pod taktovkou Občanské demokratické strany tak završilo takřka rok trvající proces iniciovaný v době, kdy to toto ministerstvo spravovala sociální demokracie.“ (http://www.rudazare.wbs.cz, stylistické chyby jsou původní)

Jedinou cestou, kterou je možné s komunismem bojovat a v dlouhém období nad ním zvítězit, je zdlouhavé a náročné vysvětlování toho, proč je tato ideologie špatná a proč by její praktická aplikace vedla k nové totalitě, vládě jedné strany a morálnímu i hospodářskému úpadku. To za nás ovšem jeden ministerský výnos neudělá.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.