fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Totalitní mentalita „zelených“ aktivistů

0

Robert F. Kennedy jr. veřejně prohlásil, že politici ve Washingtonu jsou exponenty ropných společností Southern a Exxon a že je to „zrada“. Budiž, politici se vždy rádi kamarádí s velkým byznysem a většinou to nevěstí nic dobrého. Politika slibuje privilegia a monopolní pozice, proč je nevyužít, nabízí-li se?

Když měl ale Kennedy v televizi blíže vysvětlit, jak to s tou „zradou“ vlastně myslel, mnohým již při jeho slovech tuhnul úsměv na tváři. Celý záznam lze vidět zde.

Dovolil jsem si vybrat „the best of“ Kennedyho výroků. Na otázku moderátora, zda skutečnost, že někdo nevěří v teorii globálního oteplování, zakládá trestný čin zrady  odpověděl:

Oni (rozuměj lidé z ropných společností) záměrně klamou americkou veřejnost, pokud jde o největší hrozbu pro národní bezpečnost, jíž dnes čelí naše země a naše planeta…Postavili své soukromé finanční zájmy nad zájmy naší země a veškeré humanity.

Pokud to někomu připomíná hitlerovské Gemeinnutz geht vor Eigennutz, Kennedy ho hned utvrdí, že dojem je správný a ukáže, jak to v praxi má vypadat. Není-li nám po chuti, že „skeptikové“ vystupují v televizi, hned máme nástroj, jak je umlčet:

Rozhlasové vlny jsou vlastněny veřejností, vysílatelům jsou poskytovány licence…Vysílatelé jsou povinni primárně užívat licenci k podpoře veřejného zájmu, k podpoře naší demokracie.

Stručně a jednoduše,

pokud lžete lidem v otázkách vědy, o dopadu věcí, jako je globální oteplování, je to něco, za co musíte být postiženi.

O správnosti vědeckého názoru se tedy, dle vize zmíněného pána, nemá rozhodovat argumentací, testováním hypotéz, kritickou diskusí, ale na poli veřejného práva, kde převládá argument autoritou, v případě tomto rovnou argument klackem. Pro celou diskusi o globálním oteplování jev velmi příznačný.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.