fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Tu krávu prostě ručně dojit nebudete, a basta!

0

I v těch „nejdemokratičtějších“ státech se někdy setkáme s regulacemi, které dlouhodobě přežívají, ač by patrně nezískaly většinovou podporu od občanů, kdyby měli příležitost  hlasovat přímo o tom, zda má být dotyčná regulace odstraněna. Potíž však spočívá mj. v tom, že drtivá většina občanů často nemá vůbec ponětí o tom, že takové regulace existují (a že mají výrazně nepříznivý dopad na ty podnikatele, na jejichž činnost se vztahují – a že mají tudíž v konečném důsledku  nepříznivý dopad i na spotřebitele samotné). 

Mám za to, že mezi takové regulace lze zařadit i přísné hygienické normy EU týkající se zemědělství a výroby potravin. Tak např. já osobně jsem se teprve díky článku Elisabeth Rosenthal (New York Times, 4. dubna)  dozvěděl, že normy EU z nějakého důvodu farmářům zakazují ručně dojit mléko, přikazují jim, že musí mít vybetonovanou podlahu ve chlévech či stájích atd. Článek popisuje, jaký dopad mají tyto a  podobné normy na drobné rodinné farmy v Polsku.

Je vidět, že dnes v očích zákonodárce není zřejmě žádné „zdravotní (aj.) riziko“ natolik nepatrné, aby stát (či „nadstát“ – EU) nad jeho existencí shovívavě přimhouřil své bdělé a vždy ostražité zraky. Ne, ne – my budeme chránit spotřebitele (popř. i farmáře samotné?) před těmito riziky stůj co stůj, třebas i proti jejich vůli. A to i kdyby tradiční rodinné farmy měly kvůli tomu v nezanedbatelném počtu zaniknout.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.