fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Vyšší daně v cestovním ruchu nepřinesou nic pozitivního

0

Odvětví cestovního ruchu se skládá z velkého množství konkurujících subjektů, jejichž velikost je řadí do kategorie malých a středních podniků. Taková odvětvová struktura nevytváří vhodné podmínky pro růst rozpočtových příjmů z důvodu růstu daňových sazeb. Tento argument zvláště platí pro rodinné firmy, které jsou v tomto odvětví velmi rozšířené. U firem tohoto typu dochází často k daňovým únikům z důvodu obtížné klasifikace zdaňovaných činností. Vyšší daňové sazby zvýší motivace podnikatelských subjektů uniknout zdaňovací povinnosti. Z tohoto důvodu díky převodu ubytovacích a stravovacích služeb ze snížené do základní sazby DPH nelze očekávat žádné zvýšené příjmy do veřejných rozpočtů. Navíc dojde k nárůstu kriminálních aktivit vyvolaných snahou vyhnout se daňové povinnosti. To vyvolá potřebu růstu rozpočtových výdajů pro orgány činné v trestním řízení. Lze očekávat, že národohospodářský efekt navrhovaného daňového opatření bude negativní.

Zvláště devastujícím způsobem bude navrhované opatření působit na samotné  odvětví cestovního ruchu. Z důvodu cenového růstu způsobeného asymetrickým zvýšením DPH lze očekávat pokles poptávky po ubytovacích a stravovacích službách v České republice. Toto stanovisko podporuje výše DPH v sousedních zemích (Rakousko, Německo, Polsko, Maďarsko), které jsou našimi konkurenty v nabídce služeb cestovního ruchu. Nejen hotely, restaurace, penziony a na ně navázané služby poskytované místními firmami a živnostmi, ale také města, obce a celé turistické oblasti u našich sousedů konkurují obdobným podnikatelským subjektům a územním sídlům v České republice. Převod DPH z nižší sazby do vyšší se tedy nedotkne negativně jen hospodaření našich podnikatelských subjektů, ale také rozpočtů krajů a obcí, přičemž jejich deficit se v posledních letech významně prohluboval. Snížení konkurenční schopnosti našich subjektů se negativně projeví také v poklesu počtu pracovních míst v odvětví cestovního ruchu, což zřejmě přispěje k dalšímu růstu už tak vysoké míry nezaměstnanosti v České republice.

Napsáno pro jednání Senátu Parlamentu České republiky o novele Zákona o dani z příjmů.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.