fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Za vším hledej (vždy) peníze

0

V souvislosti s chystanou dubnovou návštěvou Prahy jednoho z největších světových ekonomů a držitele Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1976 Miltona Friedmana se díky vydavatelskému počinu Liberálního institutu dostává českému čtenáři do rukou překlad další z jeho knih – Za vším hledej peníze (Money Mischief), který následuje po již publikovaných knihách Svoboda volby (1992) a Kapitalismus a svoboda (1993).

Kniha vychází z více než 50 let Friedmanova studia peněz a peněžních institucí a ukazuje na řadě historických epizod z různých období na velmi překvapivé souvislosti mezi chováním měnových autorit (panovníků, centrálních bank) a událostmi ve sféře politiky.

Peníze hýbou světem. Peníze, jeden z největších „vynálezů“ lidstva ovšem neplní pouze svou blahodárnou úlohu tím, že ulehčují směnu, a tak umožňují rozvoj hospodářství. Svou stinnou hru začínají hrát peníze v okamžiku, kdy se dostávají do rukou nezodpovědných vlád a stávají se nástrojem hospodářských politik.

V knize, která je psána velmi čtivě, se seznamujeme se základy měnové teorie, abychom se s takto získaným teoretickým aparátem dověděli, jak politické ústupky jedné úzké zájmové skupině během volební kampaně Franklina D. Roosevelta v několika státech USA přivodily nástup komunismu v Číně, sledujeme, jak znehodnocování zlatých mincí přivodilo rozpad Římského impéria, profesor Friedman ukazuje, jakou shodou náhod došlo k tomu, že se zlato stalo hlavním měnovým kovem.

Inflace papírových peněz Francouzské revoluce, hyperinflace první sovětské měny, německá poválečná hyperinflační zkušenost, ale i hyperinflace rozvracející hospodářství latinskoamerických zemí v době nedávno minulé či inflační dobrodružství celého západního světa v 70. letech usvědčují vlády z fatální nekompetentnosti. Profesor Friedman neopakovatelným způsobem popisuje mnohdy neočekávané a nezamýšlené účinky peněz a ukazuje, jak nezodpovědné vlády mnoha zemí světa pomocí inflace ožebračily nejen své vlastní občany, ale měly velký vliv na běh událostí na druhé straně Země.

V knize dále nalezneme zamyšlení nad bezprecedentní současnou situací světového měnového uspořádání i nad budoucím vývojem tohoto „světa papírových peněz“ včetně úvah o budoucnosti společné evropské měny. Kniha zaujme jak laiky, neboť ekonomické zákonitosti nutné k k jejímu pochopení jsou v ní vyložené a vyvozené závěry jsou velmi zajímavé a unikátní, tak i profesionální ekonomy, neboť velké množství referencí k odborné literatuře a mnohé citáty velikánů světového ekonomického myšlení v souvislosti s diskusí o zásadních rozhodnutích, jež ovlivnila celý následující vývoj (např. stříbrný či zlatý měnový standard vs. bimetalismus) doplní mnohé mezery v učebnicích ekonomických dějin.

262 stran, cena 170 Kč

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.