fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Zrod Velkého bratra

0

Informační systémy evidují vlastnictví automobilů, nemovitostí, cennýchpapírů, patentů a užitných vzorů, lodí, letadel, zbraní, účast vobchodních společnostech a živnostenská oprávnění. Finanční úřadydisponují znalostmi o celkových příjmech občanů. Po zrušení anonymníchvkladních knížek lze kontrolovat tok našich peněžních prostředků. Bankyzároveň omezují limity pro úschovu v bezpečnostních sejfech. Pokudčlověk používá platební kartu, jde zjistit co a kdy kupoval, co rád jínebo čte. Zdravotní pojišťovny disponují záznamy o způsobu léčení, zkterých je možné odvodit zdravotní problémy. V registrech se podjménem, bydlištěm a rodným číslem nachází data o hospitalizaci, zdajsme trpěli pohlavní chorobou, vrozenými vadami, rakovinou,tuberkulózou, počet interrupcí, jakou máme sexuální orientaci, zda jsmepromiskuitní, či souložíme s cizinci.

Evidence obyvatelstva obsahuje datum a místo narození, bydliště, a tovčetně přechodného, koho si kdo vzal, zda dotyčný má pas a řidičskýprůkaz (rozsah oprávnění), podle evidence dopravních přestupků lzeurčit schopnost řídit motorová vozidla. Z dob c.k. mocnářství přežíváevidování hostů v hotelech a penzionech.

Na rozdíl od praxe před rokem 1989 byly při sčítání lidu v roce 2001informace sbírány ve spojitosti s rodnými čísly a nelze prokázat, jak snimi stát dále naložil. Až na zásah Ústavního soudu byla část nezákonnězískaných dat skartována. Objevil se také nápad, jak údaje získanéstátem využít proti občanům. Poslanec Křeček (ČSSD) v roce 2002 navrhl,aby do zjištěných prázdných bytů, byly z moci úřední umísťováni„nájemníci“. Nic nového pod sluncem. Na základě předválečných censůobyvatelstva byli Židé deportování ke „konečnému vyřešení“ a v roce1945 proveden odsun a konfiskace u sudetských Němců.

Policie v podstatě „sedí“ na drátech mobilních operátorů, kteří jsoupřímo propojeni s jejím odposlechovým zařízením. Situace podobná jakopřed rokem 1989, kdy zásilky do i ze zahraničí šly přes uzavřenoumístnost obsazenou orgány StB. Sám nárůst počtu odposlechů, v roce 2000341, 2002 již 9452, vzbuzuje pocit, že po nástupu vlády VladimíraŠpidly se Česko stalo baštou terorismu. Možná daňového terorismu státu,to ano. Zda se odposlechy uskutečňují pouze s povolením soudu a kolikjich je „divokých“, plošných na základě klíčových slov nebo vzorkuhlasu, to je úplně hvězdách. A jsou oblasti, kde neplatí žádnápravidla. Sledování polohy mobilu a tím i majitele není považováno zaodposlech, stejně jako umístění mikrofonů v automobilu, což vyplavalona povrch loňského podzimu při „Hojdargate“.

Kamerové systémy bez varování slídí po ulicích a některá města si jevylepšila počítačovým programem pro ověření shody registrační značek stypem a barvou vozu. Stejným jako na hraničních přechodech. Zanedlouhoi lidé budou identifikovatelní „na dálku“, a to podle počítačovéanalýzy stylu chůze a tvaru lebky.

Prý kdo nic špatného nedělá, nemusí se bát. Proč nemáme kamery i vbytech? Přece i tam dochází k domácímu násilí, zneužívání dětí, ..…. Ajak by vyšetřování zločinů usnadnila celostátní (celosvětová) evidenceotisků prstů a DNA. I kolem nás přece žijí kyanidoví vyděrači, bombovíatentátníci, pedofilní vrazi. A ten kdo nic špatného nedělá, nemusí sebát…..

Zásadní důvod, proč by stát neměl shromažďovat údaje o občanech, jehrozba zneužití. Až bude vyřešeno vyhodnocení informací v reálném čase,přičemž přenos i zpracování dat se stále zrychluje, probudí se totižVelký bratr. Totalita přichází potichounku a většina lidí se dnes směje„prorokům“ varujícím před ekologismem, islámem, antiamerickýmšovinismem nebo demokratůrou. Nacismu a komunismu ale byly pouzepokračováním standardní politiky jinými prostředky, většinou i plodemdemokracie a mají mnoho společného se současností. Se vznikem Velkéhobratra se totalita stává pravděpodobnější a spolu s ní i dřívenemyslitelné ovládání společnosti. Státy a jejich doktríny dokázaly ibez pomoci Velkého bratra zavraždit během 20. století, při genociděArménů, holocaustu, v I. a II. světové válce, Rusku, Kambodži, Rwandě,Bosně, ….na 200 miliónů lidí. Více než všichni individuální teroristé azločinci světa. Největší loupeže v dějinách provedly opět státy podnázvem kolektivizace, pozemkové reformy, nacionalizace, ….. Velký bratrnám nezaručí jistotu absolutního bezpečí, ale jistotu ztráty občanskýcha politických práv. Naše domovy si v prvé řadě chráníme sami, a tozámky, mřížemi, alarmy, někteří máme i zbraně a nečekáme, že u každýchdveří bude stát policista.Lepší je žít s určitým rizikem, dávat pozorna bomby v odpadkových koších nebo říci:„Jdeme na to.“, a utkat se vletadle s únosci, než být státní loutkou.

Ve válce s terorismem nám nehrozí porážka od beduínů na velbloudech,ale to, že si sami zřídíme koncentrační tábor, kde s námi bude státdělat, co se mu zlíbí. Každým evidováním a sledováním jsme o něco blížk nebezpečí, proti kterému nás mají tato opatření chránit.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.