fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Zrušit volby, které proběhly v souladu se zákonem? Nebezpečný precedens

0

Pětměsíců po volbách do obecních zastupitelstev, tedy v době, kdy 100 dníhájení dávno uplynulo a pracovní úsilí všech z daní placených komunálníchpolitiků by mělo dosahovat vrcholu, rozhoduje ústavní soud o (ne)platnostivolebních výsledků ve „státu ve státě“ – hl. m. Praze.

Třipolitická uskupení, která ve volbách nezískala potřebný počet hlasů, podalak ústavnímu soudu stížnost zpochybňující volební výsledky, protože jim prýuškodilo rozhodnutí minulého zastupitelstva rozdělující území hlavního města dosedmi volebních obvodů. Racionální reakce? Ne. Spíše jednání děcka, které, narozdíl od sousedovic dítěte, nedostalo k Vánocům vysněné kolo, tak mu tojeho alespoň schová. Nevím, jak vypadá ideální politik, žádného jsem zatímneviděl. Ale pokud bych si měl někoho takového vysnít, zcela jistě bude mít dvěspolu související vlastnosti – schopnost sebereflexe a umění prohrávat.

Principyzastupitelské demokracie v České republice jsou všem kandidujícímsubjektům známy. Strany, které od voličů dostanou nejsilnější politický mandát,mají v následujícím volebním období největší politickou sílu ovlivnitveřejné dění na spravovaném území. Proč? Protože k tomu získalynejsilnější mandát! Tento jednoduchý cyklus vazeb je určujícím rysem každýchvoleb, ať se to někomu líbí, nebo ne. A uvědomme si, že takových, kterým se to nelíbí,může být 49,9 procenta! Strany, které nyní ústavnímu soudu stížnost postoupily,získaly 5,90 %, resp. 5,66 %, tedy dohromady 11,56 procenta platných hlasů.

Nejsemnaivní, proto si nemyslím, že pražské zastupitelstvo přistoupilok rozdělení Prahy na sedm volebních obvodů proto, aby strany v něm zastoupenéoslabily svou pozici, jakkoliv mám pocit, že vyšší počet volebních obvodů dávávětší možnost získat magistrátní křeslo městským lokálním politickým uskupenímnež v obci jakožto jednom volebním obvodě.

Vzhledemk tzv. principu právní jistoty však nelze žádný subjekt nařknout z toho,že jeho jednání v souladu s platnými zákony bylo špatné, účelné čiprvoplánové. Za nastavení legislativních mantinelů (v tomto případě zákon č.491/2001 Sb.) jsou odpovědní zákonodárci, nikoliv subjekty, které tyto zákonydodržují. Zastupitelstvo hl. města Prahy přeci ve svém volebním období přijalostovky, možná tisíce rozhodnutí. Jsou i tato neplatná?

Pokudpolitické strany, které stížnost na volební výsledky podaly, nyní deklarují, že„jim“ právě jedno rozhodnutí, a to rozdělení Prahy na sedm volebních obvodůnepřipadá seriózní, nemá to bohužel pro ně žádnou váhu. A už vůbec to neznamená,že by výsledky voleb měly být prohlášeny za neplatné. Nevyhovující? Možná, jakpro koho – záleží na subjektivním pocitu. Ale rozdělování mandátů přepočítánímd?Hondtovou metodou a postup do skrutinia po dosažení kvóra ve výši min. 5 %získaných hlasů z celkového počtu hlasů vyděleného počtem volených zastupitelůa vynásobeného počtem kandidátů kandidujících za danou stranu, platí shodně provšechny kandidující strany. Stejně jako zákony. Ty momentálně účinné, konkrétnévolební zákon č. 491/2001 Sb., §27, takové jednání umožňují. A hlasy voličův roce 2006 daly zastupitelstvu k takovému jednání mandát. O to přecive volbách jde, ne?

Nikdyby mě nenapadlo radit ústavnímu soudu, jak v nějaké věci rozhodovat. Až doteď.V otázce zpochybnění volebních výsledků v hl. m. Praze by měl ústavnísoud jednoznačně posoudit, zda rozdělení hl. m. Prahy na sedm volebních obvodů proběhlov souladu s ústavou, resp. platnými zákony, stejně jako zda zmíněné legislativěodpovídal průběh samotné volby v hl. m. Praze. Pokud ano, není co řešit –stížnost je irelevantní a výsledky platné. Tak funguje zastupitelskádemokracie. A jestli ústavní soud shledá, že by volební zákon zasloužil úpravu,nechť soudci doporučí v odůvodnění svého rozhodnutí zákonodárcům, aby sedanými pasážemi zákona zabývali. Do budoucna, samozřejmě, nikoliv retroaktivně.Tak, jak se v demokratickém státě sluší.

Existujeale i jiná možnost. Nelíbí se vám nějaké zákony? Nechte se v parlamentníchvolbách zvolit do zákonodárného sboru a předložte nové. Vlastní. Lepší. Pamatujtevšak, že bez dostatečné podpory voličů to nepůjde. Ani v Praze, ani nikdejinde – tohle totiž platí pro všechny volby. A žádné stížnosti neúspěšnýchkandidátů na tom nic nezmění… Díky Bohu.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.