Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

5 let neúspěchů: Dopis mezinárodní koalice proti jednotnému balení cigaret

0

Jsme mezinárodní koalice 62 think-tanků, obhájců lidských práv a organizací občanské společnosti, které jsou kritické k jednotnému balení jakéhokoliv produktu, a píšeme vám v odpovědi na Vámi navrhovaná opatření pro kontrolu jednotného balení tabákových výrobků a v odpovědi na oznámení několika zemí, že mají zájem prosazovat tuto politiku. (dopis v pdf česky, originál)


Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
Generální ředitel
Světová zdravotnická organizace

První prosinec 2017 byl pětiletým výročím plné implementace jednotného balení cigaret (plain packaging) v Austrálii. Odstranění značek a trademarků z balení zůstává hrubým porušením práv duševního vlastnictví a nedosáhlo svého vytčeného cíle. Jsme mezinárodní koalice 62 think-tanků, obhájců lidských práv a organizací občanské společnosti, které jsou kritické k jednotnému balení jakéhokoliv produktu, a píšeme vám v odpovědi na Vámi navrhovaná opatření pro kontrolu jednotného balení tabákových výrobků a v odpovědi na oznámení několika zemí, že mají zájem prosazovat tuto politiku.

Právo duševního vlastnictví je lidské právo zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv: článek 17, právo na vlastnictví; článek 19, právo na svobodu slova; a článek 27, právo na ochranu majetkových zájmů. Z toho plyne, že i kdyby bylo jednotné balení účinné, i tak by mělo být odvoláno, jelikož práva jsou nezcizitelná a neměla by být odhazována pro politické účely.

Mezinárodní obchodní právo, Všeobecná deklarace lidských práv a historické mezinárodní smlouvy jsou nastaveny tak, aby chránily právo duševního vlastnictví právě za tímto účelem. Motivace inovovat, kterou vytváří trademarky, pohání konkurenci a produkuje úžasné výrobky poptávané zákazníky, např. dostupná zdravotnická vylepšení, která zachraňují životy. Každá skulinka by měla samozřejmě být uzavřena, ne zneužita.

Jednotné balení v Austrálii se ukázalo být naprostým propadákem a nedosáhlo svého celkového cíle snížit incidenci kouření. Poslední nezávislý výzkum ohledně dopadu jednotného balení v Austrálii, jenž využívá data zaplacená australskou vládou, nenašel „žádný statisticky významný rozdíl v účinnosti grafických zdravotnických varování jakožto výsledek zavedení této politiky – pokud něco, tato účinnost klesla“.[1] Australská vláda dále sbírá data o národním chování kuřáků každé tři roky v rámci svojí ankety National Drug Household Survey. Nejnovější data máme z roku 2016 a poprvé za 23 let v nich nenajdeme žádný statisticky významný pokles denní míry kouření mezi lety 2013 (12,8 %) a 2016 (12,2 %).[2] Jednotné balení nám poskytuje stále další důkazy, že svého cíle nikdy nedosáhne; proto nadešel čas ukončit tento pětiletý neúspěch. Namísto toho musí na prvním místě zůstat ochrana duševního vlastnictví, právo označovat svoje produkty a získat reputaci na trhu.

Existují další řešení, jak nepoškozovat právo duševního vlastnictví, a jsou úzce spojena se značným poklesem v míře kouření mezi dospělými. Poté, co se např. ve Velké Británii dostaly elektronické cigarety do mainstreamu, klesla míra kouření z 20,4 % v roce 2012 na 15,8 % v roce 2016.[3] Královská lékařská rada (Royal College of Physicians) dokonce ujistila kuřáky a pobídla je, aby tyto produkty využívali,[4] když zjistila, že poškození zdraví, které je s nimi asociováno, pravděpodobně nepřesáhne 5 % poškození, které je asociováno s kouřením tabáku. Na druhé straně je jednotné balení samotné asociováno s nezamýšlenými důsledky, které postihují Austrálii a další země, které tato opatření přijaly.

Označkované balení je nezbytnou součástí výrobku, která umožňuje zákazníkům rozlišit mezi legálním a nelegálním tabákem. Pokud všechny krabičky vypadají stejně, budou zákazníci méně dbát na rozdíly mezi značkami. Toto je známé pod pojmem „komoditizace“, která často ústí v to, že zákazníci preferují cenu před jinými kvalitativními vlastnostmi. To hraje přímo do rukou obchodu s nelegálním tabákem, který neplatí daně a neudržuje standardy kvality a který si tak může za cigarety účtovat významně nižší ceny. Růst nelegálního trhu s tabákem podkopává veřejné zdraví, protože jeho levnější produkty pobízejí k prvotní i následné konzumaci, jelikož prodejci nelegálního tabáku se neomezují na dospělé spotřebitele.

Odhaduje se, že úroveň konzumace nelegálního tabáku v Austrálii za posledních pět let stoupla a dosáhla 13,9 % celkové konzumace v roce 2016, což představuje ztrátu výběru spotřební daně 1,6 miliardy australských dolarů.[5] Australská vláda je kritizována za to, že nezadala žádné agentuře, aby se věnovala nelegálnímu trhu nebo aby sepsala zprávu o velikosti a růstu tohoto odvětví, přestože jde o jasnou národní bezpečnostní hrozbu.[6]

Nelegální tabák je spojen s financováním teroristických skupin a zločineckých syndikátů.[7] Ve Francii, což je největší konzument nelegálních a padělaných cigaret v Evropě, byla odhadovaná ztráta daně ze spotřeby pro francouzskou vládu přibližně dvě miliardy eur v roce 2016.[8] Tento nelegální obchod je spojován s džihádisty cestujícími do Sýrie a Iráku a s teroristickými útoky ve Francii.[9] Padělané cigarety jsou ve Velké Británii nejvíce vyšetřovaným zločinem vůči duševnímu vlastnictví a jsou přímo spojeny se zločineckými organizacemi.[10] Úřady nedávno odhalily první padělané krabičky v jednotném balení.[11]

Destruktivní implikace pro celý svět tímto nekončí. Austrálie čelí rozhodčímu panelu ve WTO za uzákonění jednotného balení. Tento panel musí svůj verdikt teprve vynést. Nicméně text v preambuli Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ve WTO deklaruje svůj účel jako „zmenšit deformace a překážky mezinárodního obchodu […] a zajistit, aby opatření a postupy k dodržování práv k duševnímu vlastnictví se samy o sobě nestaly překážkami oprávněného obchodu.“ Požadovat, aby balení byla prosta vlastnických značek za účelem odlákání spotřebitelů je jasným příkladem regulace, která pokřivuje obchod, překáží mu a zabraňuje mu.

Spojené státy, Německo, Švédsko, Švýcarsko a Japonsko se vyjímají ve světových indexech díky své ochraně práv duševního vlastnictví. Není náhodou, že tyto země nikdy nezvažovaly tato opatření, nebo je zcela zamítly, když byla navržena. Odvětví s velkým podílem duševního vlastnictví jsou motorem těchto znalostních ekonomik.

Podle zprávy Patentového úřadu Spojených států (USPTO) z roku 2016 je 30 % veškeré zaměstnanosti, 45,5 miliónu pracovních míst, spojeno s odvětvími s velkým podílem duševního vlastnictví. Největší podíl, 23,7 miliónů pracovních míst je přímo spojeno s odvětvími s velkým podílem trademarků.[12] Evropský patentový úřad (EUIPO) v roce 2016 vydal zprávu, která přináší podobné výsledky. 38 % celkové zaměstnanosti, 82 miliónů pracovních míst, je spojeno s odvětvími s velkým podílem duševního vlastnictví, odvětví s velkým podílem trademarků také zde představují největší podíl, když zaměstnávají 45 miliónů lidí přímo a 19,6 miliónů nepřímo.[13] V roce 2014 vyprodukovala tato pracovní místa více než 42 % HDP EU a 38 % amerického HDP. Dohromady znamenaly 18,5 % celkové světové produkce.

Poté, co Austrálie implementovala tuto regulaci, staly se jejím předmětem další odvětví po celém světě: alkohol, slazené nápoje, tučná jídla, dokonce i hračky. Tato odvětví zaměstnávají milióny lidí a každá regulace, která zakáže klíčové prvky duševního vlastnictví, bude mít devastující globální hospodářský dopad. Hodnota samotných trademarků pouhých dvanácti společností asociovaných s těmito odvětvími je odhadována na více než 1,8 biliónu amerických dolarů.[14]

Náklady jednotného balení jsou enormní: ztráta motivace inovovat je pro ekonomiku a společnost neodhadnutelná, zmrzačení etablovaného mezinárodního práva duševního vlastnictví je bezprecedentní a vyklizení tržního prostoru ve prospěch nelegálních aktérům včetně teroristů je odsouzeníhodné. Je nepochopitelné, že tato politika je stále prosazována – i poté, co neuspěla s dosažením svého zamýšleného cíle.

Apelujeme na WHO a vlády po celém světě, aby politikou jednotného balení přestaly poškozovat právo duševního vlastnictví.

Za Liberální institut
Martin Pánek


[1] Davidson Sinclair and Ashton De Silva, “What the Government Demanded As Proof for Plain Packaging Efficacy: An Analysis the Public Health Lobby Did Not Perform” (RMIT University, May 3, 2017), https://ssrn.com/abstract=2962216.

[2] “National Drug Strategy Household Survey 2016,” Drug Statistic Series No. 31 (Australian Government, Australian Institute of Health and Welfare, 2017), https://www.aihw.gov. au/getmedia/15db8c15-7062-4cde-bfa4-3c2079f30af3/21028.pdf.aspx?inline=true.

[3] Christopher Snowdon, “Vaping Solutions: An Easy Brexit Win” (Institute for Economic Affairs, November 3, 2017), https://iea.org.uk/publications/vaping-solutions-an-easy- brexit-win/.

[4] “Nicotine Without Smoke: Tobacco Harm Reduction” (Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians, April 2016), https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/ nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction-0.

[5] “Illicit Tobacco in Australia” (KPMG, March 20, 2017), https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/04/Australia-illict-tobacco-Report-2016.pdf

[6] Mark Lauchs and Rebecca Keane, “An Analysis of the Australian Illicit Tobacco Market,” Journal of Financial Crime 24, no. 1 (2017): 35–47

[7] Louise Shelley, “The Diverse Facilitators of Counterfeiting: A Regional Perspective,” Journal of International Affairs, Transnational Organized Crime, 66, no. 1 (2012), http:// www.jstor.org/stable/24388249.

[8] “Project Sun: A Study of the Illicit Cigarette Market in the European Union, Norway and Switzerland” (KPMG, 2017), https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/ pdf/2017/07/project-sun-2017-report.pdf.

[9] “Illicit Trade and Terrorism Financing” (Center for the Analysis of Terrorism, December 2016), http://cat-int.org/wp-content/uploads/2017/03/Interim-note-Illicit-trade-and-terro- rism-financing-Dec-2016.pdf.

[10] IP Crime Group, “IP Crime and Enforcement Report 2016/2017” (Intellectual Property Office, 2017), https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ file/642324/IP_Crime_Report_2016_-_2017.pdf.

[11] Jack Courtez, “EXCLUSIVE: First Fake Plain Packs Discovered, Rogue Retailers Making ‘Small Fortune,’” BetterRetailing.com, November 10, 2017, https://www.betterretai- ling.com/first-fake-plain-packs-discovered

[12] Justin Antonipillai and Michelle Kee, “Intellectual Property and the U.S. Economy: 2016 Update” (United States Patent and Trademark Office, Economics and Statistics Admi- nistration, 2016), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandtheUSEconomySept2016.pdf.

[13] European Patent Office and European Union Intellectual Property Office, “Intellectual Property Rights Intensive Industries and Economic Performance in the European Union,” 2016, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performan- ce_in_the_European_Union_full.pdf.

[14] Paola Norambuena, Janine Stankus, and Mark Kersteen, “Interbrand Best Global Brands 2017” (Interbrand, 2017), http://interbrand.com/wp-content/uploads/2018/03/Best-Glo- bal-Brands-2017.pdf.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Comments are closed.

All search results