fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

55 let lásky

0

V neděli 12. června uplynulo 55 let od rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Loving v. Virginia a v zemi panují obavy, že soudce Alito a Nejvyšší šestka přejdou od možného zrušení rozsudku Roe v. Wade k likvidaci práv na manželství. Tyto obavy jsou přehnané, ale nejprve si na chvíli připomeňme případ Loving.

Možná je těžké uvěřit, že ještě v roce 1967 některé státy neumožňovaly lidem různých ras uzavírat manželství. Ale bylo tomu tak. Mildred Jeterová, černoška (ačkoli měla také indiánské předky a možná se raději považovala za indiánku), se v roce 1958 ve Washingtonu DC provdala za bělocha Richarda Lovinga. Když se vrátili do svého domova v Caroline County ve Virginii, byli zatčeni na základě virginského zákona proti míšení, který pocházel z koloniálních dob a byl znovu potvrzen v zákoně o rasové integritě z roku 1924. Lovingovi byli obviněni a přiznali se. Byli odsouzeni k jednomu roku vězení; státní zákon nejenže zakazoval mezirasové sňatky, ale považoval je za trestný čin. Soudce však trest podmíněně odložil pod podmínkou, že opustí Virginii a 25 let se k sobě nevrátí. Soudce ve svém stanovisku uvedl:

Všemohoucí Bůh stvořil rasy bílou, černou, žlutou, malajskou a červenou a umístil je na oddělené kontinenty. A nebýt zásahu do jeho uspořádání, nebyl by důvod k takovým sňatkům. Skutečnost, že rasy oddělil, ukazuje, že neměl v úmyslu, aby se rasy mísily.

O pět let později podali žalobu na zrušení svého odsouzení. Případ se nakonec dostal až k Nejvyššímu soudu, který virginský zákon jednomyslně zrušil. Za soud napsal předseda Nejvyššího soudu Earl Warren:

Svoboda uzavírat manželství je již dlouho uznávána jako jedno z životně důležitých osobních práv, která jsou nezbytná pro spořádané hledání štěstí svobodných lidí. Manželství je jedním ze „základních občanských práv člověka“, které má zásadní význam pro naši existenci a přežití.

Případ Loving byl milníkem na cestě k zemi, která skutečně zaručuje každému občanovi život, svobodu a hledání štěstí a rovnou ochranu zákonů. Příběh tohoto případu byl zpracován v dokumentárním filmu, hraných filmech, knihách a na mnoha sympoziích na právnických fakultách. A samozřejmě sehrál klíčovou roli o čtyři desetiletí později při právním uznání manželství osob stejného pohlaví.

V letech 2008 až 2015 se žaloby týkající se homosexuálních manželství dostaly k federálním soudům v několika státech. V roce 2011 vystoupili v Cato Institutu prominentní právníci David Boies a Ted Olson, kteří vedli soudní spor v Kalifornii, a připojili se k nim John Podesta, tehdejší prezident Centra pro americký pokrok, a Robert A. Levy, předseda Cato Institutu. Podesta a Levy působili jako spolupředsedové poradního výboru Americké nadace pro rovná práva, neziskové skupiny, která podala žalobu v případu Perry. V roce 2010 napsali v deníku Washington Post:

Nyní, 43 let po rozsudku v případu Loving, se soudy opět potýkají s odepřením rovných práv na manželství – tentokrát homosexuálním párům. Jsme přesvědčeni, že společnost respektující svobodu jednotlivce musí ukončit toto nerovné zacházení podle zákona…

V průběhu více než dvou století se menšiny v Americe postupně dočkaly větší svobody a byly vystaveny menšímu počtu diskriminačních zákonů. Tento proces se však odvíjel s velkými obtížemi.

Jak se země vyvíjela, vyvíjel se i význam jednoho malého slova – „všichni“. Zakladatelé našeho národa potvrdili v Deklaraci nezávislosti samozřejmou pravdu, že „všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni“, a náš slib věrnosti končí jednoduchými a definitivními slovy „svoboda a spravedlnost pro všechny“. Přesto jsme od získání nezávislosti sváděli těžké boje, často prostřednictvím našich soudů, abychom zajistili, že svoboda a spravedlnost budou skutečně dostupné všem Američanům.

Díky genialitě našich Otců zakladatelů, kteří rozdělili moc mezi tři složky moci, se naše soudy dokázaly postavit do čela a prosazovat rovnou ochranu, jak to požaduje ústava, i když výkonná a zákonodárná moc a často i veřejnost nebyly ochotny čelit protiprávní diskriminaci.

V tomto novinovém sloupku Levy argumentoval:

Vláda nesmí, kdykoli ukládá povinnosti nebo poskytuje výhody, „odepřít jakékoli osobě v rámci své jurisdikce rovnou ochranu zákonů“. Toto ustanovení je výslovně uvedeno ve 14. dodatku Ústavy USA, který se vztahuje na státy, a implicitně v 5. dodatku, který se vztahuje na federální vládu.

Nejvyšší soud nakonec v roce 2015 v případu Obergefell v. Hodges skutečně rozhodl, že páry stejného pohlaví mají právo uzavřít manželství. Spíše jsem si přál, aby Nejvyšší soud hlavním případem učinil paralelní případ Love v. Beshear (nebo ještě lépe Love v. Kentucky), aby na rozhodnutí Loving mohlo navázat rozhodnutí Love.

Nyní se mnoho lidí obává, že pokud Nejvyšší soud skutečně zruší rozsudek ve věci Roeová, mohlo by to ohrozit práva na manželství osob stejného pohlaví, mezirasová manželství, homosexuální aktivity nebo dokonce antikoncepci. Myslím, že tyto obavy jsou přehnané. Mezi právem na potrat a zejména právem na manželství je několik důležitých rozdílů. Nejzřejmější je, že více lidí hluboce znepokojují potraty než manželství dvou milujících se dospělých lidí. Za druhé, při zvažování, zda zrušit precedent, soudy zvažují otázku závislosti: uspořádali si lidé své životy a záležitosti na základě platného práva? Jak napsal Walter Olson v deníku Wall Street Journal: „Málokterý právní úder by byl tak rušivý, a přitom plně vyhnutelný, jako pokus o rozpletení uzlu Obergefell. Velký počet manželství by byl během okamžiku právně anulován, což by ohrozilo každodenní práva na dědictví, opatrovnictví, důchody, daňový status a mnoho dalšího.“ A soud není imunní vůči veřejnému mínění. Američané jsou v názoru na rozhodnutí ve věci Roeové ostře rozděleni již 49 let. Podpora veřejnosti pro manželství osob stejného pohlaví však rychle stoupá: z 27 % v roce 1996 na 60 % v roce 2015, kdy se rozhodoval Obergefell, až na 71 % v letošním roce. U mezirasových manželství byla podpora ještě na počátku 90. let pod 50 procenty, ale nyní se zvýšila na 94 procent. Navzdory oživení ošklivých protihomosexuálních nálad na republikánské pravici soudci vědí, že země nechce zvrátit rovnost manželství.

Věřím, že i nadále budeme uznávat rozsudky Loving i Obergefell jako přelomová rozhodnutí, která rozšířila svobodu a spravedlnost – a svobodu uzavírat manželství – pro všechny. Dnes oslavujeme zesnulé Richarda a Mildred Lovingovy a jejich právníky a vítězství, které vybojovali pro všechny Američany. Tato rozhodnutí jsou součástí našeho pokračujícího úsilí o rozšíření slibů Deklarace nezávislosti – života, svobody a snahy o štěstí – na lidi, kterým byly dlouho odpírány.


Článek vyšel pod názvem 55 Years of Loving na webu Cato Institutu. Přeložili DeepL a Martin Pánek.

Sdílej

O Autorovi

mm

David Boaz je výkonným viceprezidentem Cato Institutu, autorem knihy Liberalismus v teorii a politice a autorem hesla "libertarianismus" v Encyclopaedii Britannice.

Comments are closed.