Author Dan Klein

mm

Dan Klein je americký profesor ekonomie na George Mason University a spolupracovník švédského Ratio Institutu. Velká část jeho výzkumu se zabývá dílem Adama Smithe, otázkami veřejné politiky, libertariánskou politickou filozofií a sociologií akademické obce. Je šéfredaktorem časopisu Econ Journal Watch. Klein získal doktorát z ekonomie na New York University v roce 1990. Působil jako hostující vědecký pracovník na Městské univerzitě ve Stockholmu a na katedře ekonomie Stanfordovy univerzity. Je autorem několika knih, např. Knowledge and Coordination: A Liberal Interpretation,