Author Deirdre McCloskeyová

mm

Deirdre McCloskeyová je profesorkou ekonomie, dějin, angličtiny, komunikací, filosofie a klasické filologie na University of Illinois at Chicago. V roce 2013 získala cenu Julian L. Simon Memorial Award, kterou uděluje Competitive Enterprise Institute za svoje dílo, které zkoumá, jaké faktory vedly k pokrokům v lidské prosperitě. V roce 2009 získala Výroční cenu Liberálního institutu. Je autorkou mnoha knih, mj. triptychu Bourgeois Virtues, Bourgeois Dignity a Bourgeois Equality.