Author Hynek Fencl

mm

Hynek Fencl je studentem politologie a mezinárodních vztahů na Cambridge University, členem pražských Studentů za svobodu, překladatelem knihy Pokrok od Johana Norberga a vedoucím projektu Daňové břemeno.