Author Pavel Mises

Pavel Mises je analytik Liberálního institutu. Vystudoval Aplikovanou informatiku a Finance na Masarykově univerzitě. Pracuje jako IT konzultant a je aktivní v komunální politice jakožto zastupitel městské části Brno-střed, místopředseda dozorčí rady firmy Brněnské komunikace a člen spolku Brno autem.