fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Šíma, J. (2000): Trh v čase a prostoru

0
Book Cover: Šíma, J. (2000): Trh v čase a prostoru

Základní myšlenka, kterou jsem se snažil v knize předložit, je, že dobrovolná směna (trh) musí fungovat nejen v prostoru, ale i v čase, aby byl co nejúčinněji řešen základní ekonomický problém - problém vzácnosti. K pochopení způsobů řešení tohoto základního problému je třeba mít k dispozici smysluplnou teorii (peněz, kapitálu,...), která dokáže vysvětlit základní zákonitosti fungování společnosti. Jen tehdy, jsme-li vybaveni takovou teorií, můžeme chápat nejen současnost, ale můžeme být s to i pochopit společenské dění v minulosti. Pevně metodologicky zakotvená teorie rakouské školy nám může na řadu otázek poskytnout uspokojivou odpověď. Rakouská teorie dokáže formulovat, díky své metodě založené na axiomatických základech, univerzálně platné ekonomické zákony, a proto může skvěle plnit úkol, který ji připsal F. A. Hayek: "Ukázat člověku, jak málo ve skutečnosti ví o tom, co si představuje, že by mohl řídit a plánovat."

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Comments are closed.