fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Urbanová, T. (2002): Tržní přístup k ochraně životního prostředí

0

Ekonomický přístup k přírodě spojovaný s růstem zisků, pohybem kapitálu, příchodem stále nových
technologií a postupů, je často považován za protipól péče a úsilí o kvalitu životního prostředí. Cílem
této práce bude analýza právě takovéhoto přístupu. Představíme alternativní přístup ke státní politice
životního prostředí, kterým je tržní přístup k ochraně životního prostředí (Free Market
Environmentalism – FME). Zamyslíme se nad tím, zda se jedná o hospodářsko-politický směr
přinášející nové koncepty a řešení stávajících a stále nově vznikajících problémů týkajících se
vzácných přírodních zdrojů, či se jedná o návod k devastaci přírodních krás a zdrojů. Pokusíme se
ukázat, jaké důsledky a možnosti s sebou nese růst blahobytu ve společnosti, a za jakých podmínek
vzrůstá touha lidí po zlepšování kvality lidského života, tedy i po prostředí, ve kterém tito lidé žijí.

Ve 2. kapitole se budeme zabývat ekonomickou analýzou a opodstatněním Free Market
Environmentalismu. Pokusíme se vysvětlit, zda je ekonomie i na poli životního prostředí tím pravým
„rádcem” při řešení problémů. Jinými slovy, zda životní prostředí je ekonomickým statkem a
následně, zda není statkem lišícím se od ostatních statků, jež ekonomové uznávají jako statky tržní, a
nevyžaduje tedy i jiné zacházení. Představíme si základní ekonomické principy fungování naší
společnosti a pokusíme se je aplikovat na přírodní statky.

3. kapitola bude místem pro představení teoretického konceptu Free Market Environmentalismu.
Budeme svědky jeho vzniku a pokusíme se odhalit vliv jednotlivých škol, které sehrály úlohu při
utváření teoretického rámce tohoto přístupu. Kapitola nám bude dále sloužit jako podklad, na jehož
základě dokážeme stanovit možnosti aplikace, či naopak omezení ze strany FME pro jednotlivé
oblasti přírody.

V další (4.) kapitole se již zaměříme na jednotlivé „části” přírody a příklady problémů, jež se v nich
objevují. S pomocí teoretických znalostí o Free Market Environmentalismu se poté pokusíme popsat
možný postup řešení, nebo budeme přímo sledovat historické příklady jeho aplikace. Postupně
budeme hovořit o půdě, vodě, živé přírodě a vzduchu a budeme hledat, zda pro problémy vznikající v
těchto odlišných oblastech životního prostředí můžeme najít společný „recept řešení”. Cílem této
kapitoly nebude popsat detailně několik vybraných případů. Tato kapitola by naopak měla sloužit
jako vzorek skutečných řešení z praxe, ale především možností, jež Free Market Environmentalismus
díky své flexibilnosti nabízí budoucnosti.

V závěrečné části práce provedeme shrnutí našeho bádání, ve kterém vysvětlíme, proč nelze věřit
katastrofickým vizím budoucnosti. Ukážeme, že náš optimistický pohled na budoucnost není pouhým
planým optimismem, ale výsledkem porozumění tomu, jak lidé za pomoci vědy ve svobodné
společnosti dokáží své problémy řešit.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Comments are closed.