fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

České odbory: Stručná analýza právní a ekonomické struktury

0

Liberální institut, tisková zpráva ze dne 27. září 2022

Liberální institut vydává krátkou studii o Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS) a její právní a finanční struktuře. Čtenář se tak může stručně seznámit s fungováním této vlivné organizace.

buy viagra online

„ČMKOS samotná zastupuje odhadem 365 000 zaměstnanců a její vliv v posledních letech po dlouhodobém útlumu opět roste. Tento růst je kombinací několika faktorů – marketingových kampaní jako je „Konec levné práce“, nezpochybnitelného charismatu jejího současného předsedy a prezidentského kandidáta Josefa Středuly nebo výhodám, kterých se odborům dostává ze strany státu,“ komentuje analytik Liberálního institutu Jan Šincl.

Studie ukazuje, že financování odborů je netransparentní. „Konfederace by měla transparentně zveřejnit, jakou částku vybírá od jednotlivých svazů a kolik zaměstnanců skutečně zastupuje. I anonymizovaná data by pomohla zvýšit transparentnost jejího financování a vyvrátila by jakékoliv podezření,“ dodává.

Institut poukazuje zejména na zřejmé nesrovnalosti v účetních závěrkách ČMKOS. „Pokud mezi sebou porovnáme veřejně dostupné údaje, zjistíme, že ČMKOS buď porušuje vlastní stanovy nebo nezastupuje udávaný počet zaměstnanců, či v nejhorším případě nezveřejňuje všechny prostředky, které během jednotlivých let obdržela v rámci členských příspěvků,“ konstatuje ředitel Liberálního institutu Martin Pánek.

„Vzhledem k tomu, že účetní závěrky jednotlivých svazů natož jednotlivých odborových organizací nejsou dohledatelné, lze celkové částky, kterými odbory disponují, pouze odhadovat. To není ideální stav, obzvlášť v situaci kandidatury pana Středuly na prezidenta,“ glosuje Pánek a uzavírá: „Pan Středula by si měl rozmyslet, zda chce lobbovat za odbory u vlády, nebo kandidovat na veřejnou funkci.“

Autoři kromě zmíněných skutečností nalezli i další problematické oblasti fungování ČMKOS. Jedná se například o nekonzistenci údajů mezi jednotlivými účetními závěrkami nebo porušování stanov ve spojitosti s působením místopředsedy konfederace ve vedení soukromé obchodní společnosti.

Studie Liberálního institutu je k dispozici na jeho webových stránkách Libinst.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Gabriela Řezníčková
projektová manažerka Liberálního institutu
gabriela.reznickova@libinst.cz, 731 287 387

Martin Pánek
ředitel Liberálního institutu
martin.panek@libinst.cz,
 777 157 142

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Comments are closed.