fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Evropská unie chce zabránit konkurenci v oblasti daňové politiky

0

Z několika posledních dokumentů Komise EU a z programu svolanýchzasedání pro příští měsíce je patrné, že do popředí „evropského zájmu“se dostává otázka vypořádání se s důsledky, jež jsou vyvolány odlišnouvýší daní v jednotlivých zemích EU. V úředních dokumentech se hovoří o“daňovém dumpingu“ či „škodlivé daňové konkurenci“.V oficiálních dokumentech se neustále dovídáme, že daňová konkurencesice obecně přispívá k tlaku na snižování vládních výdajů, v praktickérovině ovšem, jak je konstatováno, působí řadu problémů.

Jedním z těchto problémů je odliv mobilních aktiv do zemí s nižší daní,takže rozpočty přicházejí o příjmy ze zdanění těchto aktiv. To ztěžujemožnost bojovat s rozpočtovým deficitem, a tak ještě zostřujeexistující problémy mnohých evropských zemí. V zemi s vyššími daněmipoté zůstávají nemobilní aktiva, tj. ta, která nemohou „utéci“ do zemís nižšími daněmi. Bohužel těmito nemobilními aktivy, z jejichž zdaněníse vlády snaží vyrovnat ztracené příjmy, jsou malé firmy anekvalifikovaná pracovní síla. Vládám tedy nezbývá než zvyšovat zdaněnínekvalifikované práce, danit ty, co se nemohou (neumí) bránit. (Jeuváděno, že implicitní daňové sazby zaměstnanců vzrostly mezi lety1981-1995 o více než 7%, zatímco tato míra pro ostatní faktory pokleslao více než 10%). Jelikož takovýto vývoj zvyšuje náklady zaměstnavatelů,ještě zvětšuje nejpalčivější existující evropský problém -nezaměstnanost. Úředníci EU a přední politici správně usuzují, že tentotrend je třeba zvrátit. Problém nekoordinovaných daňových politik jenavíc stále viditelnější.

Vznikající Hospodářská a měnová unie odstraňuje „prolém“ vzniklý zfluktuací měnových kursů a vyplývajících kurzových rizik. Tento druh„škodlivé“ konkurence bude uregulován. Ve fiskální oblasti je ovšemproblém stále „nevyřešen“. Je tedy alespoň připravován „nezávazný“kodex slušného zdaňování, ke kterému by se měly připojit všechnyčlenské země EU. Tímto bude (snad) možné opět více danit aktiva mobilnía méně zdaňovat nemobilní práci, což bude opět v souladu se sociálnídimenzí evropské integrace.

Zbývá se ovšem vypořádat s faktem,že hranicemi EU nekončí svět a světová ekonomika. Jsou-li aktivaskutečně mobilní, jako např. kapitál, nebude sice pro investoryatraktivnější investovat jej raději v Irsku než třeba ve Francii (takjak je tomu v mnohých případech v současnosti), bude ovšempravděpodobnější, že kapitál odplyne z Evropy zcela a bude směřovattřeba do Číny. To je přirozený výsledek daňové konkurence a praktickýdůsledek tohoto pozitivního jevu.

Evropští úředníci a nejvyšší politikové mají ovšem i na toto lék.“Koordinaci daňových politik je třeba řešit na celosvětové úrovni, vrámci zemí G7 a OECD“, sděluje Komise EU Radě. Čím jednotnější evropskéstáty prý budou, tím úspěšněji celé vyjednávání dopadne. Řečenosrozumitelnou řečí: Evropští politikové se pokusí přesvědčit zbyteksvěta, aby jeho zdanění nebylo nižší než vysoké zdanění v Evropě a“zlotřilí“ investoři neměli kam utéci, aby se vyhnuli zdanění, které jetřeba k budování evropské sociální dimenze – kapitalismu s přemíroupřívlastků. Francouzský prezident Chirac 17.11. předvedl, jakýmzpůsobem lze začít pokus o celosvětovou regulaci kapitálových toků,když v reakci na události v Malajsii řekl, že „nadměrné spekulaceněkterých devizových obchodníků by se měly podřídit kontrole,“ apřipojil se k návrhu, aby Mezinárodní měnový fond předložil způsoby,jak to učinit.

Spojí-li se celý svět v boji proti „škodlivým praktickým důsledkům“„jinak pozitivní daňové kunkurence“ a kapitál bude polapen a zdaněn(což je ovšem velmi nepravděpodobné), zbývá pouze nalézt odpověď naotázku, co bylo silou, která učinila Evropu centrem světového obchodu,vzdělanosti, kultury atd. Jednoslovná odpověď zní – konkurence.Konkurence na všech úrovních. Konkurence, které se Evropa (země EU)nepřetržitě brání, konkurence, kterou označuje za škodlivou. V tomtoduchu je dovoz českých bezešvých trubek škodlivou konkurencí aantidumpingové řízení v zájmu ochrany konkurence nařídí uvalenísankčního cla. Dovoz hollyvoodských filmů je škodlivou konkurencí, aproto EU uvažuje o ochraně konkurence zaváděním povinného procentauváděné evropské tvorby. Zpřísnění imigrační politiky má přispět kochraně konkurence na trhu práce. Nyní jsou na řadě daně. Pod praporemochrany konkurence v daňové oblasti bude muset Irsko zvýšit svéneúměrně nízké daně pro domácí i zahraniční investory. Objevuje sekoncept daňového dumpingu.

Pokusy vlád o regulaci národních ekonomik opakovaně končí nezdarem.Pokusy vlád o celosvětovou regulaci jsou obludné. Vlády zemí EU by seneměly snažit exportovat své hospodářské problémy do zbytku světa. Světse Evropou zmanipulovat pravděpodobně nenechá. Vlády zemí EU by seovšem neměly snažit ani exportovat své hospodářské problémy do zemí“blízkého evropského zahraničí“. „Blízké pohraničí“ pravděpodobněneřekne NE.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..