fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

„Experti“ chtějí kvůli cyklostezkám vyvlastňovat

0

Možná ani netušíte, že se Česká republika se před třemi lety připojila k Evropské chartě pro dopravu a životní prostředí, která zavazuje své signatáře k masivní podpoře cyklistiky na úkor automobilismu. A možná Vás to ani nezajímá, protože si řeknete, že jde jen o další z naprosto zbytných dokumentů, které se vyznačují vznešenými frázemi, ale reálně jsou to jen byrokratické zásahy do života občanů. Ne tak v tomto případě, kdy je řadová byrokracie nahrazena přímým útokem na osobní vlastnictví. Naše vláda si totiž nechala vypracovat Národní strategii cyklistické dopravy a pro tento účel si nevybrala žádné amatéry, ale „experty“ Centra dopravních výzkumů z Olomouce. Ti při své práci narazili na jeden problém, jak ho popisuje Jaroslav Martínek z téže instituce: „Řada českých měst by ráda investovala do výstavby cyklostezek. Ve svých plánech ale narážejí na nesouhlas soukromých majitelů pozemků, přes které by stezka měla vést.“ Experti zvolili vskutku razantní řešení: povýšit cyklostezku z hlediska veřejného zájmu na úroveň dálnice a při její stavbě tak umožnit vyvlastňování. Neposlušní soukromí majitelé tak budou nuceni pozemky odprodat, nehledě na nesmyslnost sousloví veřejný zájem a naprostou nemorálnost vyvlastňování.

LN(19. 9. 2003)

Sdílej

O Autorovi

Comments are closed.

All search results