fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Kapitalismus, socialismus a demokracie nově zdarma ke stažení

0

Kapitalismus, socialismus a demokracie je ekonomická, sociologická a historická kniha Josepha Schumpetera, pravděpodobně jedno z jeho nejznámějších, nejkontroverznějších a nejdůležitějších děl, v němž se Schumpeter zabývá kapitalismem, socialismem a kreativní destrukcí.

Ze společenskovědních knih vydaných před rokem 1950 je třetí nejcitovanější, hned za Marxovým Kapitálem a Bohatstvím národů Adama Smithe.

Díky svolení Centra pro studium demokracie a kultury, které knihu v roce 2004 vydalo česky (původně vyšla v roce 1942), ji nyní můžeme poskytnout elektronicky zdarma ve všech formátech, ke stažení zde.

Tomáš Otáhal pro Liberální institut v roce 2008 psal:

Josef Alois Schumpeter (1883–1950) je pravděpodobně nejcitovanějším v Česku narozeným ekonomem. A právě jedním z významných Schumpeterových teoretických přínosů je vyzdvižení významu osoby podnikatele na trzích, které jsou charakteristické stabilní pozicí velkých hráčů. Převaha monopolních a oligopolních tržních struktur, typická pro meziválečné období, byla důkazem, že dokonale konkurenční model ztrácí na vypovídací schopnosti. Proto Schumpeter přišel s příspěvkem, který definuje příčinu ekonomického rozvoje právě v takovém tržním prostředí. Tím faktorem je podle něj podnikatel určující konkurenční strategie korporací.

Schumpeterův podnikatel-kapitalista, jenž se časem přeorientoval napozici strategického manažera korporace s roztříštěným vlastnictvím, není pro Schumpetera obyčejným zaměstnancem. Je to chrabrý rytíř, který se nebojí vést svou korporaci vstříc novým výzvám. Je to kreativní vůdce, inovátor, schopný neohroženě doslova pokořit svoji konkurenci.

V roce 2020 si na Misesovu akademii Liberálního institutu přichystal Petr Bartoň seminář s názvem Šumný Petr z Třeště, socalismus věště, předurčil krach burzy, velkých, jen ne Urzy. Jeho prezentaci si můžete prohlédnout zde.

Nebo se podívejte na 52minutový dokument, trailer:

A pak se dejte do čtení knihy. Přejeme příjemnou četbu!

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Comments are closed.