fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Každý má právo diskriminovat

0

Na serveru Aktuálně.cz vyšel v nedávné době článek, který pojednával o rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, v němž soud rozhodoval, zda má pekař právo odmítnout službu na základě sexuální orientace. Přesněji tedy: „Pekař a cukrář Jack Phillips z amerického státu Colorado odmítl v roce 2012 upéct homosexuálnímu páru dort k jejich svatbě. Gayové ho následně zažalovali a označili jeho krok za nepřípustnou diskriminaci.“

Americké právo

Spojené státy americké jsou známy svým liberálním přístupem a ochranou slabších občanů. V tomto případě se do křížku dostala svoboda náboženského vyznání, která byla důvodem odmítnutí služby a občanský princip nediskriminace na základě sexuální orientace.

Zpočátku se případ Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission zdál jasný. Po žalování pekaře Masterpiece Cakeshopu pekaře Phillipse u Coloradské komise občanských práv, která dala svatebčanům za pravdu, se ale případ dostal až k Nejvyššímu soudu Spojených států. Ten v rámci svého verdiktu deklaroval: „Phillips měl nárok na neutrální rozhodnutí, které by plně a spravedlivě zohlednilo jeho náboženské výhrady.“

Soud dále dodal, že verdikt je pouze k danému individuálnímu případu, ve Phillipsův prospěch hrála otevřená nenávist coloradské komise vůči náboženství. Verdikt se nebude týkat obdobných kauz, kde však příslušná komise zaujme neutrální postoj vůči žalovanému. Verdikt většiny pléna (7–2) napsal soudce Anthony Kennedy, autor rozsudku v případu Obergefell v. Hodges, jenž za protiústavní prohlásil státní zákazy sňatků homosexuálů. Tolerance k homosexuálům a náboženská tolerance tak mohou koexistovat.

Můj názor se však od obecně platných právních předpisů liší.

Existuje nárok na službu?

Mastepiece Cakeshop zdůrazňoval, že by homosexuálnímu páru rád prodal jakýkoliv výrobek, který má na skladě. Nemůže ale dle svého přesvědčení vyrábět dort speciálně pro sňatek dvou homosexuálů. Pokud by totiž odmítal obsloužit homosexuály obecně, dostal by se do rozporu s antidiskriminační legislativou, takto argumentoval, že výroba speciálního dortu spadá pod umělecký projev, který je chráněn prvním dodatkem Ústavy USA.

Gay pár se cítil být krácen na svých právech. Existuje snad něco jako nárok na službu? Dle mého názoru ne. Přestože jsem gay, domnívám se, že každý jedinec může diskriminovat v rámci vlastního podnikání kohokoli. Vždyť pokud odmítne služby gayům vykonávat, sám se krátí o zisk.

Představím modelovou situaci. Pokud bude ve městě hospoda, jejíž majitel mi odmítne načepovat pivo, protože sdílím ložnici s mužem, tak jde přece o jeho ztrátu tržby. Pomyslím si o něm své, nikdy už tam nepůjdu a věřím, že ani mí přátelé a další rozumná skupina obyvatel by nepodpořila takové jednání prostřednictvím svojí útraty. Jakmile hospodský přijde o podstatnou část tržeb, rozmyslí se, jestli jeho jednání je správné.

Hádám, že někteří budou argumentovat: „Co když je to jediný podnik svého druhu? Kam pak budou gayové chodit nakupovat?“ Výborný dotaz. Pokud by se to opravdu stalo, např. všechny cukrárny ve městě by odmítli gaye obsluhovat, tak je to přeci výborný podnikatelský záměr! Uděláte jedinou cukrárnu, která nebude diskriminovat, a budete mít astronomické zisky.

Následuje další otázka v pořadí: „Co když se rozhodne většinová společnost takto diskriminovat?“ V tom případě mám pro vás smutnou zprávu. Nic s tím nenaděláte. Jestliže by většinová společnost chtěla gaye nebo jinou menšinu diskriminovat ve smyslu upírání práv, tak stejně zvolí do příslušných zákonodárných komor takové zástupce, kteří budou zastávat stejný názor. Demokracie holt taky není ideální. Proto je důležité, aby demokracie byla ústavně omezená a nemohla rozhodovat o soukromých záležitostech.

Stát musí být neutrální

Odkazem na deficit demokracie, který hájí názor většiny, nikoli vždy ten správný (což bývá často zaměňováno), se dostávám k diskriminaci a státu. Stát, dle mého názoru, nesmí diskriminovat nikoho za žádných okolností. Musí pohlížet na všechny občany jako na stejně rovné. Stejná práva – stejné povinnosti. Nyní mluvím o diskriminaci negativní, ale i té pozitivní. Stát nemůže zvýhodňovat jedny na úkor druhých.

Situace v ČR možná není ve všech ohledech ideální. Existují určité oblasti jako například možnost uzavřít sňatek či darovat krev, ve kterých jsme omezováni, berme však v potaz situaci v jiných státech. Buďme rádi za to, co máme, naše společnost je celkem tolerantní a dlouhodobý vývoj je liberalizaci a toleranci alespoň v této oblasti nakloněn.

S přispěním Martina Pánka.

Sdílej

O Autorovi

mm

Marek Šoška studuje právo na Univerzitě Palackého v Olomouci a je místopředsedou Svobodných v Jihomoravském kraji.

Comments are closed.

All search results