fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Kniha měsíce: Jack Weatherford: The History of Money

0

Peníze jsou v historii lidstva něčím, co nemá obdoby. Z pouhého prostředku, který měl za úkol zrychlit směnu statků mezi dvěma lidmi, se peníze spontánním vývojem transformovaly ve společenský fenomén, který má na naše životy nesmírný vliv, fenomén, který je při svých mnoha aspektech stěží plně uchopitelný, popsatelný či definovatelný na stránkách jedné knihy.
Je velmi málo knih, jestli takové vůbec existují, které se o penězích vůbec nezmiňují, na druhou stranu jsme doslova zavaleni díly, kde jsou peníze hlavním, ne-li jediným námětem. Jedná se zejména o učebnice ekonomie a rozmanité, více či méně důvěryhodné příručky, kde se můžeme mnoho dozvědět o funkci peněz nebo – v tom druhém případě – jakým způsobem je vydělat.
Kniha Jacka Weatherforda The History of Money si rozhodně nečiní nárok na uchopení fenoménu zvaného peníze žádným z výše uvedených postupů. Peníze jsou zde nahlíženy výrazně odlišnou optikou, optikou kulturní antropologie, kterou profesor Weatherford učí na Michiganské Macalester College. V knize tedy rozhodně nenajdeme žádné grafy a záplavu učebnicových definic, jde totiž o velmi zdatně vyprávěný příběh o vztahu lidské společnosti k fenoménu peněz než o cokoliv jiného.
Celá kniha začíná velice zajímavou a i literárně velmi vydařenou kapitolou, která na vhodném příkladu demonstruje tu nejzákladnější funkci peněz a tvoří tak velmi logický úvod do celé knihy. Na základě zdánlivě triviální paralely mezi mladým obchodníkem pracujícím na moderních wallstreetských terminálech a mladou ženou, která každé ráno chodí ze své vesnice v západoafrickém Mali do sousedního městečka, aby prodala produkty ze svého statku, jsme uvedeni do prostředí, které je již po dlouhé věky doslova doménou peněz, tedy směna.
Po této první části následuje již opravdová exkurze do světa peněz a jeho dlouhé historie, která taktéž obsahuje jednu paralelu. Během celé naší cesty po časové ose sledujeme silný posun v lidském chápání peněz a tak rozhodně není možné nevšimnout si kontrastu, na který autor klade silný důraz. Jde o rozdíl mezi dnešním pojetím, kdy se peníze pomalu ale jistě přesouvají z peněženek do elektronické podoby, a pojetím starším, tedy ve smyslu komoditních peněz.
Tato kniha je rozhodně povinným čtením pro ty, kteří chtějí proniknout pod povrch každodenních zjednodušujících novinových titulků a dozvědět se něco o tom, na jakých základech je postaven celosvětový směnný systém a jaká je reálná hodnota tak revolučního objevu, jakým peníze bezpochyby jsou. A tak v době, kdy se eurokorunový trh zmítá v nejistotě, můžete bezpečně investovat méně než 13$ na www.laissezfairebooks.com.

Sdílej

O Autorovi

Comments are closed.

All search results