fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Konzervatismus je neslučitelný s marxismem

0

Autor článku „Na čem staví politická ekonomie konzervativismu“ (MFD z 26.1.1998) Jaroslav Jirát působící v hospodářské sekci ODA prokázal přinejmenším mnoho neznalostí jak z ekonomie tak z politologie. Prezentoval pojmový chaos, který zmítá některé naše politické strany a promítá se samozřejmě v praktické politice.

l. Není pravda, že u nás byl monetarismus absolutizován. Základní principy monetarismu nebyly respektovány v hospodářské politice, ba ani v rétorice Václava Klause po volbách roku 1996. Důkazem slouží opožděné uvolněni fluktuačního kurzu koruny a zavedení dovozních depozit.

2. Není pravda, že konzervativismus nedůvěřuje pokroku. Z tohoto tvrzení autora by mohlo vyplývat, že konzervativismus je zastaralým myšlenkovým směrem, který není schopen reagovat na problémy moderní společnosti. Konzervativismus naopak staví na pokroku, který vychází z tradičních hodnot a ze spontánně vzniklého řádu. Podle mého názoru politický konzervativismus vytváří nejlepší podmínky pro společenský rozvoj. Konzervativismus jako myšlenkový směr je schopen vstřebat nejmodernější technologie. Jen si vzpomeňme na období vlády konzervativců ve Velké Británii, republikánů v USA či koalice křesťanských demokratů a svobodných demokratů v Německu.

3. Největší chyby se autor dopustil svým tvrzením, že konzervativec by se snažil národní majetek pečlivě spravovat spíše než privatizovat a v žádném případě by nerozdával národní majetek v kuponové privatizaci. Na konci XX. století považují konzervativní strany za svůj nejvýznačnější rys víru v soukromé podnikání a v soukromé vlastnictví jako nejlepší prostředek růstu národního bohatství. Státní vlastnictví je považováno za nepřirozené. Není nutno dokazovat, že stát je nejhorší možný hospodář. Po 40 letech budování socialistického, tedy státního hospodářství jsou naše zkušenosti v tomto směru větší než zkušenosti kohokoliv jiného. Absence osobního rizika ve státním či veřejném podnikání je důvodem nízké míry odpovědnosti osob pověřených státem správou státního či veřejného majetku. Z tohoto důvodu se státní majetek stává předmětem rent-seekingu, tj. snahy vydobýt si výhodu na základě mimotržních aktivit. Ty zahrnují korupci, uplácení a pojednává o tom moderní větev ekonomické teorie nazvaná teorie veřejné volby, která je v souladu s konzervativním viděním světa.

4. Není pravda, že restituce byly nejúspěšnějším národohospodářským krokem postkomunistické éry. Nejenže restituce nebyly doposud ukončeny – problém církevních restitucí, mnohé restituční nároky z důvodu zdlouhavého soudního projednávání nebyly dosud uspokojeny a majetek chátrá v rukou státu a mnohé realizované restituce byly následně zpochybněny. Restituce tedy představují pouze část privatizačního procesu, který stejně jako restituce zůstal nedokončen a proto lze jen těžko o něm pronášet seriozně finální soudy.

5. Není pravda, že česká ekonomika se vyznačuje růstem počtu firem věnujících se obracení peněz a slábnutím firem zabývajících se tvorbou hodnot, zejména tedy výrobou zboží v kontextu, jak autor uvedl . V tomto případě se jedná o aplikaci známé marxistické poučky o primátu výroby před obchodem. Slábnou ty firmy, které nejsou konkurenčně schopné. To jsou samozřejmě mnohé výrobní podniky. Socialismus nám zanechal deformovanou strukturu hospodářství s hypertrofujícím výrobním sektorem a zaostalým obchodem a službami. Proto je naprosto v pořádku, že se obchod a služby všeho druhu rozvíjejí rychleji než tradiční. Kromě toho, že jde o celosvětový trend, i v této oblasti máme co dohánět, abychom dosáhli ekonomické struktury vyspělých zemí, v nichž obchod a služby hrají daleko významnější roli než u nás. Předpokládám, že autor není explicitním vyznavačem marxistické ekonomie, přestože k ní myšlenkově tíhne.

6. Není pravda, že článek autora představuje vodítko k hodnocení jiných ekonomických teorií a konkrétních hospodářských opatření. Tímto tvrzením se z autora marxisty stává bolševik, který si přivlastňuje právo prezentovat jedinou pravdu. Jeho povrchní tvrzení nejsou vodítkem k hodnocení ničeho jiného než autorovy intelektuální úrovně. God save ODA!

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..