Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Kouření v restauracích, práva nekuřáků a legitimita státních zásahů

0

Sklon našich současníků požadovat úřední zákazy, jakmile se jim něco nelíbí, a ochota podřídit se takovým zákazům i tehdy, nejsou-li vůbec srozuměni s jejich obsahem, ukazuje, že otrocké smýšlení je v nich ještě hluboce zakořeněno… Svobodný člověk musí umět tolerovat, že jeho spoluobčané jednají a žijí jinak, než jak považuje za správné, a musí si odvyknout volat po policii, jakmile se mu něco nelíbí.

–Ludwig von Mises

Dnes vstupuje v účinnost absolutní zákaz kouření v restauracích a barech, jakož i v dalších prostorách včetně celých areálů rozsáhlých školních kampusů.

Lze však státní zákaz kouření v hospodách a restauracích ospravedlnit? V analýze Liberálního institutu ukazujeme, že argumenty zastánců tohoto státního zákazu nejsou opodstatněné. Hlavním závěrem analýzy je, že vlastník, jenž svou hospodu prohlásí za „kuřáckou“, tím neporušuje žádná práva spotřebitelů-nekuřáků, nýbrž jim toliko nabízí službu, kterou si mohou, ale nemusí zakoupit. Následně se podrobně vypořádáváme s nejčastějšími námitkami a výhradami, jež vůči naší argumentaci vyslovují zastánci zákazu kouření v hospodách a restauracích.

V závěrečné části práce se zamýšlíme nad tím, proč doteď na českém trhu zaujímaly ryze nekuřácké
hospody tak nízký podíl (na rozdíl např. od nekuřáckých čajoven) a formulujeme několik alternativních politických opatření, která sice ponechávají konečnou volbu na majiteli restauračního zařízení, ale zároveň by mohla vést k vyrovnanějšímu poměru „nekuřáckých“ a „kuřáckých“ hospod.

Tato studie sice vznikla v únoru 2008 – a některé reálie tak již nejsou aktuální, např. současnou křížovou výpravu proti kuřáckých restauracím již nevedl Boris Šťastný – avšak analýza motivací majitelů a provozovatelů restaurací na jedné straně a návštěvníků na straně druhé je nadčasová a stále platná i v květnu 2017.

Studii autorů Jiřího Schwarze jr. a Matěje Šustera si můžete stáhnout zde ».

Z podobného soudku je nedávná studie londýnského Institute of Economic Affairs, podle níž zákaz kouření vede k likvidaci britských hospod. Ta je k přečtení zde ».

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Comments are closed.

All search results