Liberalizace železnic

Jsme nová pracovní skupina Liberálního institutu zabývající se liberalizací železnic v České republice. Navazujeme na předchozí práci našich předchůdců, kteří zpracovali obsáhlou studii věnující se konkurenčnímu prostředí v železniční dopravě v roce 2001. Cílem naší pracovní skupiny je informovat veřejnost a politickou reprezentaci o možnostech pro zkvalitnění vlakové přepravy osob a zboží. Chceme ve spolupráci s předními odborníky zpracovávat informace o výzvách, kterým železnice čelí. Veřejnosti zprostředkujeme názory odborníků, předložíme analýzy a studie, zorganizujeme semináře a přednášky, které podpoří živou diskusi a vzájemná setkávání těch, kterým záleží na budoucím vývoji železniční dopravy v Česku.

 

Pavel Peterka

“ Liberalizace trasy Praha – Ostrava ukázala, že konkurence a poskytování služeb soukromými poskytovateli razantně zvyšuje kvalitu a snižuje cenu nabízených služeb. Cestující na ostatních trasách si na podobné výhody musí počkat, protože stále ještě nedošlo k liberalizaci a otevření dalších tras konkurenci. Naše pracovní skupina chce navázat na tradici Liberálního institutu v oblasti železniční dopravy a pomoci tak pokračování liberalizace v České republice. “

Předseda Pracovní skupiny pro liberalizaci železniční dopravy
E: Pavel.Peterka@libinst.cz

T: 602 663 144

Lenka Andrýsová

„Před pár lety jsme ve vlacích neměli wifi, nemohli jsme si koupit jízdenku na internetu, jídlo nám moc nechutnalo a bylo drahé. Díky vstupu dalších dopravců na železnici se služby pro cestující rapidně zlepšily. Cílem naší pracovní skupiny je udržení a posílení konkurence, která podporuje stálé zkvalitňování služeb pro cestující.“

Tajemnice Pracovní skupiny pro liberalizaci železniční dopravy
E: lenka.andrysova@gmail.com

T: 725 009 731