fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Nominace na Bludný balvan ekonomie – premiér Babiš po jednání s prezidentem Zemanem vyzval ČNB k přispění do státního rozpočtu

0

Andrej Babiš po schůzce s prezidentem Zemanem na zámku v Lánech řekl: „Bylo by fajn, kdyby Česká národní banka, a my už jsme to opakovaně řešili, taky přispěla v těchto těžkých časech do českého rozpočtu.“ a odhalil tak vlastní neznalost monetární a fiskální politiky. Za pletení fiskální a monetární politiky dohromady mu udělujeme nominaci na bludný balvan ekonomie.

Premiér se tak zřejmě domnívá, že když Česká národní banka skončila předloni se ziskem téměř 58 miliard korun a loni 92 miliard, měla by vylepšit státní rozpočet. Tato teze je ovšem mylná a to zejména ze dvou důvodů. Zaprvé je Česká národní banka nezávislá instituce odpovědná za monetární, čili peněžní politiku státu a s fiskální, neboli rozpočtovou politikou nemá mít nic společného. Zadruhé je Česká národní banka nezávislá instituce, která není zodpovědná za bobtnající zadlužení České republiky a není možné, aby jej pomáhala platit. Rozumíme, že by se premiérovi hodilo, kdyby mohl stáhnout zisk Česká národní banky, protože v jeho rozpočtu je pořádná díra.

Úlohou centrální banky je provádět odpovědnou monetární, čili měnovou, neboli peněžní politiku, do které patří především cenová stabilita, která vede k podpoře hospodářské politiky státu a k udržitelnému hospodářskému růstu země. Česká národní banka sleduje měnové agregáty a dohlíží, aby nerostly příliš rychle, tedy ve zkratce se stará o to, aby inflace byla na stanoveném cíli. Česká národní banka je nezávislou institucí, není podřízena jiné vládní instituci, a tedy nemůže přijímat rozhodnutí od žádného představitele vlády, ani od prezidenta ani od premiéra.

Premiér a jeho vláda je odpovědná za fiskální, čili rozpočtovou politiku státu, tedy za to, kolik stát inkasuje na daních, za zisk státních podniků a z pronájmu státního majetku a na druhé straně za to, kolik stát utratí za státní infrastrukturu a služby, státní úředníky či kolik dotací se přerozdělí pro Agrofert, vědu a výzkum, školství a tak podobně. Pokud stát přerozdělí více peněz, než vydělá, má dluh. Aby byl dluh splacen, je nutné zvýšit příjmy, anebo omezit výdaje. Případně udělat obojí dohromady. Pokud stát bude zvyšovat příjmy, musí to být dlouhodobé zvýšení příjmů s dlouhodobým důsledkem, nikoli jednorázové stažení zisku České národní banky.

Centrální banky jsou v rozvinutých zemích ustaveny jako nezávislé instituce právě proto, aby nefinancovaly vládní politiku. Ze zkušeností totiž plyne, že takové financování centrální bankou vede jednak ke zvětšování státu a jednak k hyperinflacím a měnovým krizím.

Závěr

Největší problém těchto výroků spatřuji v tom, že pan premiér tyto bludy prezentuje veřejně a snaží se tak u obyčejných lidí vyvolat dojem, že stát má mnoho peněz. Ovšem veřejnost, která má elementární finanční gramotnost, si leda tak klepe na čelo. Panu premiérovi doporučujeme podrobné studium státních financí a to jak příjmové tak výdejové strany. Jako úspěšný podnikatel jistě najde více miliard, které by stát mohl ušetřit a vydělat, než kolik činí zisk České národní banky.

Sdílej

O Autorovi

mm

Jana Galvis je analytička Liberálního institutu, zabývá se ekonomikou Jižní Ameriky a obchodními vztahy mezi Evropou a Jižní Amerikou.

Comments are closed.