Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Odborníci: Stát potřebuje jasnou železniční strategii a méně byrokratických překážek

0

Oslovili jsme přední české odborníky na železniční dopravu a zeptali jsme se jich, co by poradili českým politikům. Shodli se na tomto závěru. Ministerstvo dopravy by mělo stanovit jasné priority v oblasti železniční dopravy a strategicky postupovat při jejím řízení. Naprostá většina oslovených volala po zlepšení železniční infrastruktury. Dále odborníci podpořili lepší využití infrastruktury a odstranění byrokratických překážek zejména při budování vysokorychlostní železnice.

O výstupech naší ankety jsme jednali se zástupci Ministerstva dopravy. Ministerstvo nám přislíbilo účast na semináři ve sněmovně a představilo nám harmonogram soutěží na spojích, které patří do kompetence státu. Viz materiál „Role státu při zajišťování dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové legislativy na společnost ČD“. Za postup krajů při soutěžení krajských spojů ale ministerstvo odpovědnost nemá. Ministerstvo si zatím soutěže pochvalovalo, protože šetří náklady, a to i v případě, když vyhrají České dráhy, a.s., které trasu provozovaly v předchozích letech (https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Vlakove-spojeni-Pardubic,-Hradce-Kralove-a-Liberce?returl=/Media).

Dále díky výstupům lépe připravíme seminář, který proběhne na podzim v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Všem, kteří se věnovali odpovědi pro nás, velmi děkujeme. Přečtěte si několik názorů, které jsme pro Vás vybrali, níže. Druhé kolo proběhne již brzy ve spolupráci se serverem Novinky.cz. Budeme se ptát na to, jaké výhody a nevýhody liberalizace obnáší.

Peter Koehler a Daniel Netrval, Leoexpress:

„Od vzniku České republiky v roce 1993 klesl podíl železniční osobní dopravy na celkovém přepravním výkonu z původních 12 % na 7,4 % v roce 2016. Klesající trend využívání železniční přepravy se obrátil až roku 2011 po vstupu soukromých dopravců na linku Praha – Ostrava. Pod tlakem konkurence dochází ke zvýšení kvality služeb, což přivádí do vlaků nové cestující. Veřejná správa by tedy měla především dokončit liberalizaci železnice.“

Radim Jančura, Regiojet:

„Vysoutěžením objednávané železniční dopravy stát a kraje ušetří min 3-4 ze 15 miliard Kč, které dnes jdou do dotací zejména Českým drahám. Za ušetřené peníze mohou kraje a MD objednat více spojů a zhustit tak takt železniční dopravy.“

Filip Chvátal, předseda Mladých lidovců:

Liberalizace a tlak na české dráhy přispívá dle mého názoru ke zlepšování služeb i v ČD. Ministerstvo dopravy by mělo koordinovat kulatý stůl dotčených institucí, aby bylo lze stanovit maximálně pět priorit, s časovým harmonogramem a odhadem finanční náročnosti a cost benefit analýzy.“

Libor Švadlenka, Univerzita Pardubice:

„Vláda (Ministerstvo dopravy) by měla přehodnotit uvažované zvýhodnění některých skupin cestujících (s ohledem na zkušenosti z obdobného kroku na Slovensku).“

Jiří Svoboda, Správa železniční dopravní cesty:

„Rychlost přípravy výstavby vysokorychlostních tratí plně odpovídá současné komplikované legislativě. Pokud se tato legislativa zjednoduší a přijmou se některé potřebné změny, pak se také zrychlí výstavba nových tratí.“

Dominik Stroukal, Roklen:

„Nedává smysl, aby stát konkuroval tam, kde lze službu poskytovat soukromě. Trh je třeba liberalizovat. Je ale velká otázka, co se „liberalizací“ myslí. Více konkurence? Konkurenci přepravy si dovedeme představit, ale co konkurence SŽDC?“

Jiří Kolář, Drážní úřad:

„Stát by se měl zamyslet nad konečnou podobou českých železničních podniků, myslím tím od myšlenek nad částečnou privatizací ČD Cargo po velký železniční holding typu DB.“

Martin Kvizda, Institut pro dopravní ekonomii:

„Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí by měla stanovit parametry ekonomické udržitelnosti železniční dopravy, tzn. na základě dlouhodobé koncepce stanovit dlouhodobě stabilní rámec přerozdělování veřejných prostředků, tyto prostředky alokovat důsledně na základě priorit a reálných přínosů stanovených koncepcí, eliminovat plýtvání investicemi a dotacemi tam, kde přínos je malý, nebo není v souladu s koncepcí. Dále by Ministerstvo dopravy a další úřady by měli zabránit souběhu dotovaných a nedotovaných služeb, přejít na systém dlouhodobých soutěžených kontraktů a zcela privatizovat celé odvětví (tzn. především ČD a.s.).“

Luděk Niedermayer, europoslanec, TOP09:

„Velký posun asi každý zaznamenal s příchodem soukromých dopravců na trať. Společně s nimi se zvýšila i kvalita služeb, díky tomu víc lidí cestuje vlakem. Jako třeba na cestě z Prahy do Ostravy, kde je dnes už slušný výběr mezi kvalitními vlaky.“
Tibor Vansa, Piráti:

„Stát by si měl ponechat správu železničních cest, neboť jde o síťové odvětví, kde není tržní konkurence praktické.“

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Comments are closed.

All search results