fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Předmluva Josefa Šímy k českému vydání Špatných peněz

0

Kniha Špatné peníze – jak každý čtenář velmi brzy zjistí – nabízí strhující čtení. Když poprvé vyšla, psal jsem o ní v předmluvě, již najdete o pár stránek dál, že se jedná o politický thriller. Příběh peněz a jejich zneužívání nelze totiž jinak nazvat, jakkoli ani v médiích ani na univerzitách se o něm takto bohužel většinou nemluví. „Bohužel“ proto, že mnozí si tak ani neuvědomují, že jsou jeho součástí, a to obvykle v pozici obětí.

Kniha se stala po svém vydání na Slovensku fenoménem. Objemná, téměř šestisetstránková publikace dosáhla na knižním trhu rekordních prodejů a zatím si našla cestu asi k deseti tisícům čtenářů. A jelikož koloběh ničivých ekonomických politik, hospodářských krizí a nových nefunkčních vládních „řešení“ stále pokračuje, další a další lidé pídící se po skutečném vysvětlení nekončících ekonomických problémů objevují skvělou Karpišovu knihu a jeho další texty věnované penězům.

Fenoménem se tak na Slovensku stal i Juraj Karpiš a INESS – Institut ekonomických a společenských analýz, který v roce 2006 spoluzakládal a který je již po řadu let nejcitovanější institucí zabývající se ekonomickými analýzami v zemi. Slovenský čtenář dobře ví, jak moc se rozrostl věhlas INESSu od jeho prvního výstupu, kterým byla kritika posledního rozpočtu ministra Ivana Mikloše. Ovšem pro českého čtenáře je pár slov o těchto aktivitách na místě. Oproti děsivému příběhu zpolitizovaných peněz a trhy deformujících krátkozrakých vládních politik, jimž se věnuje kniha, je příběh INESSu příkladnou ukázkou nezávislosti a dlouhodobého systematického budování reputace. INESS není jako většina think-tanků financovaný z veřejných zdrojů, naopak je – plně v souladu s konceptem „zásobárny myšlenek“ – jednou z nejvyhledávanějších institucí v zemi poskytující nezávislé a nepolitické ekonomické konzultace, publikující odborné analýzy, případně kriticky hodnotící volební programy politických stran. Je též institucí, která přichází s inovativními vzdělávacími projekty, jež jsou následně replikovány v řadě dalších zemí a oceňovány mezinárodními cenami, jako je třeba Cena státu, nebo se za Slovensko zapojuje do úspěšných mezinárodních projektů, jejichž nejlepším příkladem je Ekonomická olympiáda.

Média, politické strany, firmy i školy po celém Slovensku tak díky INESSu poznávají opravdovou ekonomii aplikovanou na reálný život a pronikají k podstatě aktuálních hospodářsko-politických problémů. Takováto relevantnost ekonomického poznání povětšinou chybí vyumělkovanému učebnicovému přístupu na školách nebo politicky motivovaným úvahám ekonomů ministerstev, centrální banky či korporací. Z vynikající reputace a dlouhodobě budované nepolitičnosti, nezávislosti a aktuálnosti plyne na straně jedné zájem mnoha studentů o vzdělávací programy INESSu v čele se Seminářem rakouské ekonomie, které mají již stovky absolventů, ale i tradované obavy zástupců ministerstev nebo ekonomů centrální banky utkat se v televizních debatách s vyhlášeným diskutérem – a autorem ekonomického bestselleru – Jurajem Karpišem.

Juraj Karpiš, jehož před deseti lety časopis .týždeň vyhlásil spolu se Stevem Jobsem osobností roku, není ovšem hvězdou jen na poli ekonomických analýz. Jeho vytrvalost, disciplína a zápal pro věc má i jiné projevy. Svého času dosáhl na 5. místo v individuálním mistrovství světa ve freedivingu, dnes na svém blogu Zlé peniaze, dobrý život prokazuje, že jeho vášní je mnohem více než objasňování zákulisních intrik moderní měnové politiky, boření mýtu o prospěšnosti ředění kupní sily peněz a provozování dluhového perpetua mobile.

prof. Josef Šíma
rektor vysoké školy CEVRO Institut
březen 2021

Sdílej

O Autorovi

mm

Josef Šíma je profesorem ekonomie, rektorem VŠ CEVRO Institut, šéfredaktorem časopisu New Perspectives on Political Economy a členem akademické rady Liberálního institutu. Zabývá se rakouskou ekonomií, je překladatelem řady knih a je autorem knihy Trh v čase a prostoru.

Comments are closed.

All search results