fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Představujeme novou knihu: Dialogy o etickém vegetariánství

0

Kniha Michael Huemera Dialogy o etickém vegetariánství se v lecčem vymyká.

Předně je téma zvířecí etiky ve veřejném prostoru vnímáno jako doména buďto divných ezo hipíků nebo přímo levičáků, neřku-li „neomarxistů“. Ať už názvy těchto škatulek znamenají cokoli, Mike Huemer do nich ani trochu nezapadá. Jeho kniha naopak vazbu zvířecí etiky na jakékoli úzce pojaté světonázorové ukotvení hodnověrně boří. Příznivcům Liberálního institutu může být známa především jeho neotřelá obžaloba státní autority The Problem of Political Authority. Pohled na jeho bibliografii ale dává tušit, že oblast jeho intelektuálního zájmu je i na profesionálního filosofa poměrně rozlehlá

Rovněž forma knihy není k vidění právě nejčastěji – jak už napovídá název, v nejlepší tradici platónských Dialogů spolu dva studenti a přátelé diskutují nad talíři plnými chutného jídla a společně se snaží rozlousknout jednu z nejpalčivějších etických otázek dneška: Jaké jsou naše závazky vůči jiným cítícím bytostem, které s námi obývají tento svět, jsou-li vůbec nějaké? Jako i v platónských Dialozích, i zde lze jednu z postav ztotožnit s autorem, který  jejími ústy artikuluje své vlastní postoje a argumenty. Jeho fiktivnímu partnerovi v dialogu pak připadla ne vždy záviděníhodná role vyjádřit hlavní námitky odborníků i veřejnosti proti postojům autora. 

A jako i v platónských Dialozích, i zde mají předložené argumenty dalekosáhlý dopad za hranice původního kontextu. Dva přátelé se tak dotknou řady témat, jako je svobodná vůle, vědomí, kognitivní souvislosti morálních teorii, teorie rozhodování v podmínkách nejistoty a mnoha jiných. Nechybí ani špetka ekonomie či občasné výlety do historie. Postava reprezentující autora ale naštěstí nenechá rozhovor zabřednout v zajímavých, ale nesouvisejících problémech a hovor vždy ve správnou chvíli stáčí zpět k ústřednímu tématu. Nutno zdůraznit, že kniha naopak není o zdravotních hlediscích konzumace živočišných produktů, přestože v textu nechybí zmínka o současném konsenzu stran této problematiky i s příslušnou referencí. 

Neotřelost Dialogů spočívá dále v tom, že Huemerův etický intuitivismus umožňuje do značné míry obejít nekonečné spory o kantovské a utilitaristické pojetí etiky. Nezáleží na tom, jestli byste v roli lékaře rozebrali na orgány nic netušícího pacienta pro záchranu několika dalších, ani jestli byste ve slavném tramvajovém dilematu strčili tlouštíka přes okraj římsy. Pro čtenáře nezasvěceného do těchto staletých sporů je tím navíc Huemerova argumentace o to přístupnější. Ani fanoušci Petera Singera nebo křesťanské morálky přitom nebudou ochuzeni: i jejich a jiné perspektivy přijdou v knize na přetřes. 

Kniha Michaela Humera nám dává příležitost kriticky a erudovaně nahlédnout jeden z nejskloňovanějších etických problémů současnosti. Kéž nám poslouží jako dobrý průvodce v našem společném dialogu.

Knihu můžete zdarma stahovat na našem webu ve formátech mobi, epub a pdf.Disclaimer: Autor je zároveň překladatel knihy.


Sdílej

O Autorovi

mm

Martin Štencel je inženýr výzkumu a vývoje v technologické firmě a spolupracovník Liberálního institutu.

Comments are closed.