Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Pro členy

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

 

Správní rada Liberálního institutu, z.s.
se sídlem Jungmannova 26/15, Praha 1, 110 00, IČ: 14892171,
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 1
pod spisovou značkou L 1073

svolává

členskou schůzi,

která se bude konat

10. prosince 2019 od 18.00 hodin
v Jungmannově ul. č. 17, Praha 1, 110 00, učebna 106

Návrh pořadu členské schůze

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Zpráva o činnosti Liberálního institutu, projednání Výročních zpráv 2018, 2019
  4. Odvolání a volba členů správní rady
  5. Odvolání a volba členů akademické rady
  6. Schválení nových stanov
  7. Různé
  8. Závěr

Podkladové dokumenty jsou po dohodě k nahlédnutí v sekretariátu Liberálního institutu.

Po členské schůzi se na stejném místě koná seminář Liberálního institutu o čínské ekonomické transformaci, na který jste všichni vřele zváni.

Za správní radu

Petr Koblovský

předseda správní rady Liberálního institutu

All search results