Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Pro členy

Vážení členové Liberálního institutu,

v reakci na nelegitimní svolání údajné členské schůze Miroslavem Ševčíkem a dalšími na 15. 1. 2020 svoláváme z důvodu právní jistoty a předejití hrozící újmě z důvodu nejasného složení orgánů  členskou schůzi na 16. 1. 2020. Pozvánku naleznete níže.

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Správní rada Liberálního institutu, z. s.
se sídlem Jungmannova 26/15, Praha 1, 110 00, IČ: 14892171,
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 1
pod spisovou značkou L 1073

svolává z důvodu hrozící újmy

členskou schůzi,

která se bude konat

16. ledna 2020 od 16.00 hodin
v Cevro Institutu, Jungmannově ul. č. 17, Praha 1, 110 00

Návrh pořadu členské schůze

  1. Zahájení
  2. Volba skrutátorů, předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Odvolání a volba členů správní rady
  4. Odvolání a volba členů akademické rady
  5. Schválení nových stanov ve znění schváleném členskou schůzí dne 10. 12. 2019
  6. Různé
  7. Závěr

Podkladové dokumenty jsou po dohodě k nahlédnutí v sekretariátu Liberálního institutu.

Svou účast prosím potvrďte na info@libinst.cz.

Za správní radu
Petr Koblovský
předseda správní rady Liberálního institutu

All search results