fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Pro dobro svobody, hodnoťte Hongkong!

0

Fraser Institute, na rozdíl od Heritage Foundation, změří propad Hongkongu do tyranie a absolutismu.

Obyvatelé Hongkongu si zaslouží mít svůj propad do tyranie zdokumentován. Historie si rovněž zaslouží záznam útlaku donedávna jednoho z nejsvobodnějších míst na světě Komunistickou stranou Číny. Jeden mezinárodní index již Hongkong ze svého porovnání vyřadil, ale index Economic Freedom of the World, vydávaný Fraser Institutem a Human Freedom Index spoluvydávaný Fraser Institutem a Cato Institutem, Hongkong neopustí.

(Index ekonomické svobody společně s Fraser Institutem vydává také Liberální institut. Česká tisková zpráva k indexu za rok 2020 je k přečtení zde. – pozn. překl.)

Mezinárodní srovnávací indexy poskytují informace o situaci lidí ve světě díky srovnávání srovnatelného. Nejhodnotnější jsou při vyhodnocování okamžitých a zásadních změn, jako jsou právě ty, které se odehrávají v Hongkongu. I přes to však Index of Economic Freedom 2021 od Heritage Foundation vytvořil nové pravidlo, které Hongkong vyřadilo. „Index pro letošní rok měří ekonomickou svobodu pouze v nezávislých státech,“ oznámila Heritage. „Hongkong a Macau proto již nejsou hodnoceny.“

To je v rozporu s minulou praxí. Mezinárodní srovnávací indexy včetně indexu od Heritage běžně Hongkong zahrnovaly v době, kdy politické vedení představoval z Londýna jmenovaný královský guvernér. Stejně tak hodnotily Libanon pod syrskou kontrolou a určovaly skóre zadlužených národů, kde politiku určoval Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Jde o index ekonomické svobody, nikoliv o index suverenity. 

Ve své výroční zprávě Heritage přiznává, že Hongkong si zachovává „politiku, která v mnoha ohledech nabízí jeho obyvatelům více ekonomické svobody, než kolik je otevřené běžnému občanu Číny“. Proč jej tedy neměřit? 

Možným důvodem je snaha udržet dobrý veřejný obraz institutu. Fraser čelil kritice za zahrnutí Hongkongu poprvé v roce 2020, kdy bylo jeho skóre založeno na datech z roku 2018, nejnovějších a nejkompletnějších dostupných údajích. I v roce 2021 se Hongkong (na základě údajů z roku 2019) bude pohybovat na samotném vrcholu žebříčku ekonomicky nejsvobodnějších států, nebo v jeho těsné blízkosti. Za účelem zachování jeho hospodářského úspěchu se Komunistická strana pravděpodobně vyvaruje opatření, která by do jeho ekonomických svobod příliš zasáhla, pokud to nebude nezbytně nutné k udržení režimu. 

Hongkong se spíše propadne v našem širším žebříčku indexu osobní svobody, ale ani tam ne skokově. Řady úředníků budou postupně pracovat na nastolení totality, a miliony obyvatel Hongkongu budou usilovat o zachování svých zbývajících svobod, jak nejlépe jen budou moci. Přesto však Heritage přijímá pekingskou politiku jedné Číny s vysvětlením, že „vývoj v Hongkongu nebo Macau, který je relevantní pro ekonomickou svobodu, bude zahrnut v kontextu zhodnocení Číny jako celku“.

Fraser se v roce 1984 spojil s Miltonem a Rose Friedmanovými a 60 dalšími špičkovými světovými akademiky, aby definovali a stanovili metodiku měření ekonomické svobody. Knihy, které v návaznosti na tento počin začaly od roku 1986 vycházet, byly předlohou pro všechen další výzkum ekonomické svobody. Fraserův index se poprvé objevil v polovině devadesátých let, a zahrnoval data od roku 1970. Hongkong byl na prvním místě již od samého začátku.

Vzpomeňme na zázrak, kdy se „Hongkong byl po druhé světové válce zdevastován, avšak díky tomu, že svým lidem zaručoval nejvyšší úroveň ekonomické svobody ve světě, vyrostl Hongkong do jednoho z nejvíce prosperujících míst na naší planetě. […] Občanská a osobní svoboda také vzkvétala“.

Jde o úryvek z petice na podporu obyvatel Hongkongu, zahájenou v roce 2020 Fraser Institutem, a spolupodepsanou organizacemi ve 39 zemích včetně Liberálního institutu. Hongkong neopustíme. Budeme pokračovat v měření svobody v Hongkongu, a nastavovat tak zrcadlo Komunistické straně Číny. 


Autoři: Fred McMahon a Michael Walker. Fred McMahon je fellow ve Fraser Institutu. Michael Walker je zakladatelem Fraser Institutu.
Překlad: Jan Mošovský

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Comments are closed.