Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Proč musí socialisté liberalizovat

0

Dnes již překonaná teorie přirozeného monopolu ráda uvádělatelekomunikace za typický příklad odvětví, které nelze vystavit pouhémupůsobení tržních sil. Situace se ale radikálně změnila. Dokonce aniprofesor Samuelson v (snad už) posledním vydání své slavné učebnicenenachází pro telekomunikační monopol přílišného zastání. To k čemustandardní ekonomové docházeli až v posledních letech, museli nutněčeští přívrženci Friedmanů a Hayeků vědět už dávno. Přesto českýzákazník musel čekat na socialistickou stranu, aby mu svitla naděje naomezení nechutné moci Telecomu a z něho plynoucího zlepšení služeb.

ČSSD tedy přichází se záměrem zrušit monopolní postavení SPT Telecomještě před rokem 2000. Čeští pravicoví ekonomové však tento cílsociálním demokratům zkomplikovali zcela antiliberálním krokem, kterýmje několik let stará smlouva garantující zvolené firmě monopolnípostavení. Mnozí z těch, kteří tuto situaci zapříčinili, se k našemupřekvapení namísto studu pustili do kritiky oznámeného záměru spoukazem na nutnost dodržování smluv.

V žádném případě nechceme zpochybňovat význam dodržování smlouvy.Nicméně stejně tak jako vy nemůžete uzavřít s někým smlouvu, že vášsoused si musí nechat opravit auto u vašeho kamaráda, stejně tak žádnávláda nemůže slibovat žádné firmě výsadní postavení na trhu a tím pádemnutit třetí osoby s touto a jen s touto firmou obchodovat. A pokudpřesto nějaká vláda takovouto pro občany nevýhodnou smlouvu uzavře,musí všichni (a především zvolený „strategický partner“) počítat s tím,že může přijít vláda osvícenější, která smlouvu anuluje. Je správné, žese tak stává. Kdyby tomu tak totiž nebylo, ještě dlouho po začátkuekonomické reformy by platily závazky předchozí komunistické vlády.Porušovat smlouvy tohoto typu je naprosto normální a dělá to mnohonových vlád s cílem změnit současný, podle nich nepříznivý stav věcí.

Nedomníváme se, že uskutečnění plánu ČSSD povede ke výraznému sníženídůvěryhodnosti ČR. Takový krok bude pouze signálem pro další“strategické“ investory usilující o výhody a úlevy od kterékoliv našíbudoucí vlády, že tyto smlouvy mohou být v budoucnu pozměněny v jejichneprospěch. Čím méně takových se o investice v ČR bude ucházet, tímlépe pro obyvatele této země. Stejně tak se nedomníváme, že zrušenímonopolu v telekomunikacích navzdory slibu Klausovy vlády, povede kodlivu zahraničního kapitálu. To odradí pouze investory mající zájemuzavřít smlouvu garantující jiná privilegia. Na druhou stranu k námbudou moci přijít investoři třeba do telekomunikací o mnoho měsícůdříve.

Bylo by nesrovnatelně lepší, kdyby nebylo nutno tento problém dnes jižřešit. V takové situaci ale ČSSD nebude, a to kvůli Klausově vládě.Nezbývá nám než ČSSD výjimečně pochválit, ať už jsou její pohnutky kdemonopolizaci jakékoliv. Neděláme si ale iluze, že sociální demokratétak činí na základě své víry ve svobodné fungování trhů. Škoda. ČSSD bymohla opravovat chyby Klausova kabinetu tímto příkladným způsobemčastěji, třeba i v otázce deregulace nájemného, liberalizacezahraničního obchodu, úplného zrušení průmyslové a proexportnípolitiky, zákazu homosexuálních svazků popřípadě kriminalizaci drog.Takové ČSSD se asi ale jen těžko dočkáme…

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

All search results