fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

F. A. Hayek: Mysliteľ pre každé storočie

490,00 

This field can't be Empty

V knihe Petra Boettkeho F. A. Hayek – mysliteľ pre každé storočie sú aj odpovede Hayeka na to, aké sú inštitucionálne podmienky fungovania civilizácie a aké podnety spôsobujú rôzne inštitucionálne usporiadania ľuďom v procesoch objavovania a učenia sa. To je dôležité pre pochopenie fungovania otvorenej spoločnosti s trhovou ekonomikou, nefungovania socializmu či problémov sociálnych štátov.

Inštitúcie trhového kapitalizmu a pravidlá slobodnej spoločnosti vďaka ktorým žijeme v bezprecedentne úspešnej civilizácii sú aj dnes nepochopené, spochybňované a podkopávané. Tým čo blúznia o socializme, Hayek pripomína, že socialistické prostriedky ich priamo rušia alebo deformujú a socializmus vždy bude proticivilizačný a bude opakovane kolabovať práve kvôli neschopnosti racionálnej ekonomickej kalkulácie a riešenia znalostného problému – a aj vinou zneužívaniu moci. Varoval aj pred nezamýšľanými dôsledkami posilňovania jeho prvkov v spoločnosti a dobrých úmyslov politikov, ktoré môžeme vidieť aj dnes pod „plášťom“ riešenia krízy, „sociálnej či klimatickej spravodlivosti“ alebo „národných záujmov“. Obe formy sa opierajú o zneužitie rozumu na konštruktivistické rozhodovanie o ostatných a spoločnosti a neraz aj na vyvolávanie inštinktov malých spoločenstiev.

Odkazom Hayeka je rešpekt a pokora k civilizačným základom dnešnej spoločnosti, ich obrana a kultivácia a presadzovanie hodnôt a princípov slobodnej spoločnosti.

Celý článek Petera Gondy Na obranu civilizácie s Friedrichom Hayekom »

Předmluva Tomáš Krištofóryho Je oveľa ľahšie Hayeka obdivovať či kritizovať, než sa ho naozaj snažiť pochopiť »

Skladem

Kategorie:

Product Description

Peter J. Boettke je profesor ekonómie a filozofie na George Mason University (USA) a riaditeľ Programu F. A. Hayeka a profesor pre štúdium kapitalizmu v Mercatus Center na tejto univerzite.

Boettke je autorom a spoluautorom 14 kníh, z ktorých najnovšia je kniha The Four Pillars of Economic Understanding. Je aj redaktorom mnohých akademických časopisov a knižných sérií, ako napríklad Review of Austrian Economics, Journal of Economic Behavior & Organization a Cambridge Studies in Economics, Cognition & Society Book Series vo vydavateľstve Cambridge University Press.

Boettkeho práce získali mnohé ocenenia vrátane Ceny Franza Čuhela za vynikajúce pôsobenie vo výučbe ekonómie od vysokej školy CEVRO Institut v Prahe a Výročnej ceny pre vynikajúcich
absolventov a členov fakulty od George Mason University.

Peter Boettke získal titul PhD. z ekonómie na George Mason University.

Další informace

Autor

Peter J. Boettke

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.

All search results