Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Recenze: Z knihovničky utopického socialismu

0

„Budíček chudého i bohatého měl být v půl čtvrté ráno. Poté se program již liší. Chudého měla od čtyř hodin čekat práce v konírně, od pěti v zahradě, a to až do sedmi hodin, kdy byla snídaně. Od půl osmé se měl stát sekáčem, od půl desáté do jedenácti hodin zelinářem (pod velkým stanem), a poté byl až do oběda ve chlévě. Po jídle měla chudého čekat práce v lese. Od čtyř hodin byla naplánována práce v továrně, od šesti zalévání a nakonec od osmi práce na burze. Od půl deváté večer byla večeře následovaná zábavou a večerkou v deset hodin.“

Nevím, jak laskavému čtenáři, ale recenzentovi už budíček o půl čtvrté ráno plně postačuje k odmítnutí socialismu. Komu to však pro odmítnutí nestačí, je tu pro něj publikace českého Ludwig von Mises Institutu s názvem Z knihovničky utopického socialismu autora Tomáše Nikodyma.

Asistent katedry hospodářských dějin NF VŠE Nikodym se v knize věnuje představám a plánům pěti utopických socialistů, jimiž jsou Henri de Saint-Simon, Charles Fourier (z jehož díla pochází úvodní ukázka), Morelly, Robert Owen a Thomas More. Jedná se o poměrně útlou knížečku nabitou informacemi.

Autor je historik, takže s naprostou samozřejmostí poctivě zdrojuje každý výrok a každý údaj. Autor je zároveň také ekonom, takže s naprostou samozřejmostí každý výrok a údaj podrobuje kritickému myšlení a ekonomické analýze. Do rukou se nám tak dostává osvěžující dílo, které nám představí myšlenky utopických socialistů, ale neodbude je (bezesporu pravdivým) tvrzením, že tito autoři trpěli kombinací hned několika psychických poruch. Naopak, s každým nesmyslem se autor snaží poctivě vyrovnat ekonomickou argumentací.

Knihu čtenář dočte tak rychle, že lituje, že není delší a nepolemizuje ještě s dalšími socialistickými teoretiky. Je proto chvályhodné, že na závěr je připravený dezert v podobě analýzy sporu Frédérica Bastiata s Pierrem Proudhonem z pera autorova jednovaječného dvojčete Lukáše.

Jediným zaznamenáníhodným nedostatkem knihy je uspěchanost editorské fáze její publikace s následky v podobě občasných gramatických a typografických omylů. Recenzentova první kniha trpí tímtéž neduhem, takže si recenzent živě dokáže představit, jak se to mohlo vlastně stát, a čtenářům doporučuje i přes tuto vadu knihu přečíst. Při dotisku knihy budou tyto chyby určitě opraveny.

Těžko vybírat ukázky do této recenze, protože kniha z díla utopických socialistů cituje velmi rozsáhle, a člověku u toho obvykle přechází zrak. Tak např. Saint-Simon hrdě hlásil: „…s tím, kdo se nepodrobí plánovacím komisím, se bude nakládat jako s dobytkem.“

Nikodym poznamenává: „[Oceňuji] onu otevřenost, s níž Saint-Simon předkládá své myšlenky, a která odlišuje utopické socialisty od těch „vědeckých“, „zelených“ a dalších socialistů. Dnes již [toto]nikdo otevřeně netvrdí.“

Každému, kdo touží poznat ideologické předchůdce dnešních socialistů a nechce trávit desítky hodin čtením originálních zdrojů, lze knihu jedině doporučit. Začtěte se a žasněte. A polemizujte s otci zakladateli socialismu.

Kniha je volně k dispozici na webu Mises.cz »

Sdílej

O Autorovi

mm

Martin Pánek je ředitelem Liberálního institutu a bývalým šéfredaktorem Laissez Faire. V minulosti pracoval jako poradce v Evropském parlamentu a je autorem knih Kompletní slepice a Částečná kráva.

Comments are closed.

All search results